Sprog i hjemmet påvirker læseevner for elever med indvandrerbaggrund

13. JUN 2024 • 11:04INDLAND/KRIMINAL

Elevers læseresultater påvirkes af, om der overvejende tales dansk i hjemmet eller ej, viser rapport.

Elever med indvandrerbaggrund præsterer dårligere i læsning, matematik og naturfag end elever uden indvandrerbaggrund.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse på baggrund af en ny rapport. Den hedder "Pisa Etnisk" og er udarbejdet af Vive for ministeriet. Rapporten har fokus på elever med indvandrerbaggrund.

40 procent af elever med indvandrerbaggrund scorer lavt i læsning, viser rapporten. For elever uden indvandrerbaggrund er tallet 16 procent.

- Det er bekymrende, at så mange elever med indvandrerbaggrund har svært ved at læse, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i pressemeddelelsen.

Undersøgelsen viser desuden, at elever med indvandrerbaggrund har dårligere socioøkonomiske forudsætninger end elever uden.

Over halvdelen af danske elever med indvandrerbaggrund kommer fra ressourcesvage hjem og taler det meste af tiden et andet sprog end dansk i hjemmet.

Derfor har socioøkonomi og sprog i hjemmet stor betydning for børnenes kompetencer, konkluderer rapporten ifølge Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden 2018 er gennemsnitsniveauet i matematik og læsning ifølge rapporten faldet for elever både med og uden indvandrerbaggrund.

Begge elevgruppers resultater er stabile i naturfag. Elever med indvandrerbaggrund klarer sig dog dårligere i både matematik og naturfag.

Samme billede tegner sig i de øvrige nordiske lande, hvor elever med indvandrerbaggrund også klarer sig dårligere i læsning, matematik og naturfag end elever uden indvandrerbaggrund.

Undersøgelsen er fra 2022. Her deltog 7800 danske 15-årige unge fordelt på 347 uddannelsesinstitutioner. 10,7 procent af de 15-årige havde indvandrerbaggrund.

Elever med indvandrerbaggrund har forældre, der begge er født uden for Danmark.

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU

17. JUL 2024 • 11:27SPORT
Randers henter angriber i Frankrig