Rapport: Naturen gisper - giv den meget mere plads

14. JUN 2024 • 05:00INDLAND/KRIMINAL

Ny rapport fortæller om presset dansk natur. Forskere ønsker mere lort, flere lig og mindre landbrugskvælstof.

Den danske natur har det ikke godt.

Det slår en ny og omfattende rapport fra Aarhus Universitet fast.

Rapporten er en del af det store nationale overvågningsprogram (Novana) og har fokus på naturens åndedræt til lands.

Og det ser skidt ud, fortæller Jesper Erenskjold Moeslund, seniorforsker på Ecoscience på Aarhus Universitet.

- Trods mange indsatser er der ikke skabt varige og gode levesteder for de truede arter.

- Vi ser øget tilgroning på grund af manglende græsning og meget kvælstof, som blandt andet kommer fra landbruget.

Rapporten understreger det naturtab, som tidligere er dokumenteret - blandt andet med rødlisten over truede arter og i den seneste store og kritiske rapport om dansk natur til EU i 1999.

Den nye rapport levner ringe håb for fremgang, når Danmark i 2025 igen skal afrapportere naturens tilstand til EU, vurderer Jesper Erenskjold Moeslund.

- Rapporten understreger, at der ikke er nævneværdige forbedringer på trods af, at der jo er lavet indsatser i naturen for at forbedre tilstanden. Enten har indsatserne ikke været gode nok, eller også har vi ikke set effekten endnu, siger han.

Undersøgelserne peger på, at øget tilgroning påvirker mange truede arter.

Den ene årsag er gødning fra især landbruget, som lækker ud til naturområderne enten via luften eller løber ud med drænvandet fra markerne.

- De arter, som trives i næringsrig jord, er meget almindelige som brændenælder og vild kørvel, som vokser voldsomt og let overskygger alt andet i området.

Som den anden forklaring peger Jesper Erenskjold Moeslund på, at Danmarks natur gennem årtusinder var tilpasset et landskab med store græssende pattedyr.

- I dag er der kun en brøkdel tilbage. Men de gør en kæmpestor forskel, da de holder vegetationen nede og skaber meget større variation i landskabet, siger forskeren.

Han mener, at redningen er at få genskabt mest mulig natur, som ser mere ud, som før mennesker rørte ved den.

- Vi har brug for jævnlige, naturlige oversvømmelser, en større variation og tæthed af store græssende pattedyr.

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU