Opkald om vold blandt skolens mindste er taget til de seneste år

20. FEB 2024 • 09:22INDLAND/KRIMINAL

De seneste tre til fire år har Forældrerådgivningen modtaget flere henvendelser om grænseoverskridende adfærd.

Voldelige episoder og gentagne tilfælde af grænseoverskridende handlinger i skoleklasser har de seneste tre til fire år fyldt mere i telefonsamtaler hos Forældrerådgivningen.

Det siger Rasmus Edelberg, der er landsformand i organisationen Skole og Forældre, som tilbyder rådgivningssamtaler til forældre til børn i grundskolen gennem Forældrerådgivningen.

- Til manges overraskelse så sker det særligt i indskolingen, hvor børnene jo ellers er relativt små og umiddelbart synes nemme at have med at gøre.

- Men det er desværre ikke tilfældet, siger han.

Konkret har rådgivningen ikke oplevet en stigning i henvendelser efter sager om angiveligt grove tilfælde af grænseoverskridende adfærd jævnaldrende børn imellem fra Borup Skole og Agedrup Skole.

Rasmus Edelberg fortæller, at rådgivningen cirka en gang om måneden får en henvendelse fra forældre om grov, grænseoverskridende opførsel, hvor der eksempelvis kan være tale om gentagne voldelige hændelser.

Generelt er der mange forældre, der ringer ind om uro i klasseværelset, hvilket kan være med til at understøtte, at der er elever, der mistrives, lyder det fra landsformanden.

- En del af dem er udadreagerende og har svært ved at regulere følelser, og det kan føre til slag, bid og riv, og det kan der desværre være meget af, siger han.

Rasmus Edelberg siger, at det er svært at konkludere entydigt, hvad de stigende henvendelser er et udtryk for, men som organisationen ser det, er der behov for at styrke det pædagogiske miljø.

Særligt overgangen fra børnehave og til skolen og dermed en forbedret indskoling, pointerer han.

- Det er vi nødt til at investere i, så vores børn har det godt og kan koncentrere sig om undervisningen og ikke være utrygge. Og så vi som forældre trygt kan sende vores børn i skole.

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU