Jordskred er stabilt - nu er rensning af overfladevand største udfordring

10. FEB 2024 • 18:22INDLAND/KRIMINAL

- Vi er i kontrol med det, men man kan ikke sige, det akutte er aflyst, lyder det fra vicekommunaldirektør.

Selv om jordskreddet ved Nordic Waste i Ølst ser ud til at være stabiliseret, er den akutte fase ikke overstået.

Det siger vicekommunaldirektør Lars Sønderby, Randers Kommune.

- Vi er i kontrol med det derude, men man kan ikke sige, det akutte er aflyst, siger han.

For en uge siden stoppede kommunen med at køre jord væk fra området.

Siden har jordskreddet på fem dage flyttet sig én meter på sydsiden, mens det ser ud til at være gået i stå på nordsiden.

- Vi har idé om, at det skyldes en kombination af, at vi dels har kørt meget jord væk, og at jorden er blevet drænet for vand og fugt.

- Det har betydet, at jorden, der er derude, har sat sig lidt mere. Men vi ved det ikke endeligt, om det er årsagen til stabiliseringen, siger Lars Sønderby.

Han forklarer, at kommunen stadig holder nøje øje med, om jordmasserne bevæger sig og er klar til at skride ind, hvis det bliver problematisk.

Den største udfordring lige nu er ifølge vicekommunaldirektøren de store mængder nedbør, der er kommet.

En del af vandet blandes op med microfiller, der er et restprodukt fra cementproduktion, som er blevet brugt til at stabilisere jordmasserne.

Det har en høj pH-værdi, som ikke er godt for vandmiljøet.

- Vi har fået rigtig meget nedbør, og det her regnvand, der lander på jorden på arealet, bliver i forskellig grad forurenet.

- Opgaven er så, at vi skal holde det adskilt fra det rene vand i Alling Å.

- Det lykkes vi med. Men det er en udfordring, og den bliver selvfølgelig større, i takt med der kommer mere vand, siger Lars Sønderby.

Det forurenede vand ledes til nogle særlige bassiner, og herfra sendes det til et mobilt renseanlæg på stedet.

- Vi har etableret nogle løsninger, hvor vi leder det rene vand uden om området, hvor der er problemer, og så samler vi det beskidte vand i nogle bassiner.

- Vi har etableret et renseanlæg derude og er i gang med at lave yderligere ét, siger Lars Sønderby.

Nordic Waste blev erklæret konkurs 22. januar.

Randers Kommune oplyser på sin hjemmeside, at man i den første tid, efter Nordic Waste forlod skadestedet, har haft udgifter på 100 millioner kroner til at håndtere afværgeforanstaltninger.

Det indgår som krav i konkursboet, fremgår det af hjemmesiden.

Folketinget har afsat 205 millioner kroner til at dække udgifterne fra og med 22. januar.

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU