Hver tredje indlagt i børne- og ungepsykiatrien oplever tvang

15. MAR 2023 • 06:30INDLAND/KRIMINAL

Ombudsmanden er i 2023 på tilsynsbesøg i børne- og ungepsykiatrien for at følge personales brug af tvang.

Cirka tre ud af ti børn og unge, der indlægges i psykiatrien, oplever at personalet anvender tvang.

Det fremgår af Danske Regioners Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for 2022.

- Når man bruger tvang i børne- og ungepsykiatrien, så er det ofte for at beskytte dem mod sig selv. De er jo psykisk syge og frygteligt forpinte i de situationer, hvor det er nødvendigt.

Det forklarer Nina Tejs Jørring, som er overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og forperson for det lægevidenskabelige selskab Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

Som eksempel fortæller hun om en patient, der gentagne gange bankede hovedet ind i en væg til det blødte, fordi hun hørte larm inde i sit hoved.

Det var nødvendigt at spænde patienten fast til hendes seng og nogle gange give hende beroligende medicin.

Mia Kristina Hansen, formand for Landsforeningen for psykisk sundhed (Sind), fortæller, at hun hører, at tvang også kan opleves ved at få frataget sin telefon og ved at blive sendt op på sit værelse med forbud om at opholde sig i fællesarealerne.

Også cirka tre ud af ti af de adspurgte i Danske Regioners undersøgelse oplever, at de slet ikke eller i ringe grad er "alt i alt tilfreds med indlæggelsen."

Næsten halvdelen svarer, at de enten slet ikke eller i ringe grad "har fået det bedre af behandling."

- Det er trist, at børn og unge, som har det så dårligt, at de er nødt til at blive indlagt, ikke synes at de får det bedre. Vi oplever faktisk og hører, at nogen oplever at få det meget værre af at blive indlagt, siger Mia Kristina Hansen og fortsætter:

- De oplever, at der ikke bliver lyttet til dem, og at de ikke bliver taget alvorligt, og at de voksne ikke rigtigt tror på dem.

Jacob Klærke (SF), formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner, hæfter sig især ved, at kun 68 procent af børn og unge er tilfredse med den hjælp, de modtager. Tilfredsheden er særligt lav hos de indlagte.

Hans håb er, at den ti-års plan for psykiatrien, som er vedtaget i Folketinget, vil betyde, at flere kan komme tidligere i behandling.

- Gerne i kommunen - og gerne inden de er blevet alvorligt syge.

Overlægen Nina Tejs Jørring mener, at en del af problemet bunder i mangel på personale på de psykiatriske afdelinger og hvis der var mere, vil man kunne mindske mængden af tvang.

Ombudsmandens Børnekontor er i 2023 på tilsynsbesøg i børne- og ungepsykiatrien for at undersøge brugen af tvang.

Under besøgende vil ombudsmanden se, om der er fulgt op på tidligere anbefalinger om blandt andet forbedret information til forældre om, at de kan undlade at give samtykke til brug af tvang over for deres børn under 15 år.

Hvis forældrene giver samtykke, kan forældremyndighedsloven bruges frem for psykiatriloven. Dermed frafalder barnets mulighed for at klage over brugen af tvang.

Danske Regioners undersøgelse på psykiatriområdet er udført af forsknings- og konsulenthuset Defactum i Region Midtjylland. I undersøgelsen indgår næsten 6000 patienter og pårørende, der har svaret på en stribe spørgsmål om, hvordan deres møde med psykiatrien har været.

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU