Flere fisketure ender uden fangst af fisk eller hummere

18. SEP 2023 • 17:09INDLAND/KRIMINAL

Forholdene for kystnære fisk i Danmark er ikke blevet forbedret siden 2020, slår ny rapport fra DTU Aqua fast.

Amatørfiskere må oftere vende snuden hjem fra en fisketur uden at have fået bid.

Det fremgår af den seneste Nøglefiskerrapport fra DTU Aqua, som dækker over årene 2020 til 2022.

Her har 99 amatørfiskere fra 21 områder i de indre danske farvande og fjorde indsendt fangstdata fra fangster i garn eller ruse.

I perioden endte 49 procent af fisketurene med garn i de østvendte fjorde med en fangst på nul fisk eller hummere.

I den nordlige Limfjord var det 40 procent, mens det i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland var 33 procent.

- Det er et tegn på, at der virkelig ikke er mange fisk tilbage i de områder, siger Mikael van Deurs, der er lektor på DTU og leder af nøglefiskerprojektet.

I Skive Fjord og Lovns Bredning, som begge er en del af Limfjorden, har nøglefiskere foretaget 11 ture med garn i 2021.

Alle ture endte uden fangst.

Herefter er der ikke blevet rapporteret om ture med garn i området.

Mikael van Deurs nævner, at der er enkelte glimt i mørket. Eksempelvis blev forskerne positivt overraskede over, at ålebestanden er i fremgang.

Men hvis den overordnede tendens skal vendes, skal der gøres noget anderledes.

- De steder, hvor det står rigtig slemt til, især i Limfjorden og de østvendte jyske fjorde, er der ikke noget, der tyder på, at det vender i morgen. Der er man nok nødt til at gøre noget, siger Mikael van Deurs.

Rapporten slår også fast, at forholdene for de kystnære fisk ikke er blevet forbedret, når man sammenligner med den seneste rapport fra 2020.

Det fremhæves blandt andet, at fangsten af skrubber i alle de undersøgte områder enten er stagneret eller gået tilbage.

Også for arten ålekvabbe ser det skidt ud. Fangsterne af ålekvabber har de seneste år været lave, og kun i Smålandsfarvandet er der tegn på en stigning i de seneste tre år.

Netop skrubber og ålekvabber kan give en god indikation på, hvordan forholdene i vandet er.

- Skrubben er en fisk, vi forventer at have i betydelige mængder i vores fjorde og ved kysterne. Det samme gælder for ålekvabben. Den er ovenikøbet en indikatorart for miljøtilstanden ved kysterne, siger Mikael van Deurs.

Derfor er det et tegn på, at der er noget galt, når disse arter ses i lavt antal.

Over for DR erkender miljøminister Magnus Heunicke (S), at der er tale om et politisk svigt.

Derfor vil han indkalde de relevante parter til et møde. Her vil han ifølge DR "sikre sig, at de har fat i alle de relevante værktøjer".

Blandt andet vil Magnus Heunicke sikre, at allerede afsatte midler kommer til at få en effekt i forhold til at nedbringe kvælstofniveauet nær kysterne, siger han til mediet.

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU