Faste læger skal forbedre psykisk syges og handicappedes sundhed

2. APR 2024 • 15:13INDLAND/KRIMINAL

Formand for landets praktiserende læger ser gerne ordning fra København udbredt til flere kommuner.

Flere bosteder for psykisk syge og handicappede i Københavns Kommune skal have faste læger tilknyttet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

Ni bosteder i kommunen har allerede faste læger tilknyttet, og nu udvides ordningen til at omfatte yderligere 33 botilbud.

Baggrunden for ordningen er, at det ikke er alle udsatte borgere, der går til læge regelmæssigt, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

- Med faste læger på botilbud kan vi skabe større tryghed for beboerne og løfte deres generelle sundhedstilstand, udtaler hun i meddelelsen.

Ordningen betyder, at der med faste mellemrum kommer en praktiserende læge ud til det enkelte botilbud og står for den medicinske behandling af beboerne.

Derudover yder lægen sundhedsfaglig rådgivning til medarbejderne på stedet.

Det er frivilligt, om beboerne på botilbud vil bruge den faste læge, som tilknyttes stederne.

En lignende ordning kendes fra plejehjemsområdet, hvor man i mange kommuner har faste læger tilknyttet de enkelte institutioner.

Peder Reistad er formand for de praktiserende læger i hovedstaden.

Han fremhæver netop de gode erfaringer med plejehjemsordningen.

- Vi ved, at det er vigtigt for beboere på bosteder at have en fast velkendt læge, både for beboernes tryghed og sundhed, og så er det helt centralt med et godt samarbejde med personalet om beboerne.

- Det har vi gode erfaringer med fra plejehjemsordningen, og det er vi overbevist om også vil være gældende for botilbud, siger Peder Reistad i meddelelsen.

De praktiserende lægers landsformand, Jørgen Skadborg, ser gerne initiativet udbredt til flere kommuner.

- Faste læger på bosteder kan i høj grad være med til at sikre beboernes tryghed og sundhed og dermed styrke det nære sundhedsvæsen, siger han i et svar til Ritzau.

Lægerne har i et fælles udspil med Kommunernes Landsforening (KL) lagt op til et øget samarbejde om sagen.

- Derfor ser vi positivt på initiativet fra Københavns Kommune om faste læger på bosteder og ser det gerne udbredt til flere kommuner, siger Jørgen Skadborg.

Faste læger på de københavnske botilbud finansieres dels af sygesikringen, dels af kommunen, som betaler for de timer, lægen bruger på rådgivning.

Partierne bag budgetaftalen i Københavns Kommune har afsat 1,5 millioner kroner til ordningen i år og gør samtidig bevillingen permanent fra 2025.

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU