Kuratorer ønsker konkurskarantæne til Lauritz.com-ledelse

21. JUN 2024 • 20:51ERHVERV/POLITIK

Hvis det står til kuratorerne i konkursboet efter Lauritz.com skal tidligere ledelse have konkurskarantæne.

Kuratorer har anlagt sag om konkurskarantæne i tre år mod tidligere medlemmer af ledelsen i Lauritz.com.

Det oplyser kurator Henrik Selchau Poulsen til Ritzau.

Sagen omhandler bestyrelsesformand Bengt Olof Tony Sundstrøm, administrerende direktør Mette Sundstrøm, finansdirektør Preben Vinkler Lindgaard og bestyrelsesmedlem Tue Byskov Bøtkjær.

10. maj afleverede kuratorerne deres indstilling om konkurskarantæne til skifteretten. Den indstilling tog retten til følge og gav kuratorerne grønt lys til at gå videre med sagen.

Det har kuratorerne valgt at gøre fredag, hvor de har indsendt processkriftet, som Ritzau ikke har indblik i, til skifteretten.

Processkriftet er i hovedtræk bygget på de oplysninger, som fremgår af indstillingen sendt til skifteretten 10. maj, oplyser Henrik Selchau Poulsen.

En konkurskarantæne indebærer, at man i en periode frakendes retten til at lede en virksomhed med begrænset hæftelse.

En person kan pålægges konkurskarantæne, hvis personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en virksomhed.

I den 49 sider lange indstilling om konkurskarantæne, som kuratorerne indsendte til Sø- og Handelsretten i maj, fremgår det, at kuratellet vurderer, at medlemmerne af ledelsen begået groft uforsvarlig forretningsførelse.

Det er blandt andet vurderingen, at tidligere administrerende direktør Mette Sundstrøm og tidligere bestyrelsesformand Bengt Olof Tony Sundstrøm har sammenblandet Lauritz.coms økonomi med deres egen privatøkonomi.

- Denne adfærd har været medvirkende til en forøgelse af kreditorernes tab, fremgår det af indstillingen.

Centralt i den del af indstillingen står et svensk gods og indkøb af kunst til parrets private franske vinslot, Vignelaure.

Det svenske gods Göholm var udlejet til Lauritz.com. Men ifølge kuratellet blev godset primært brugt til private formål som fødselsdage, børns skoleudflugter, fejring af helligdage og familiens ferier.

Kuratellet vurderer, at udgifterne på mere end to en halv million kroner afholdt af Lauritz-koncernen til leje og drift fra 2019 frem til konkursens indtræden udgør private udgifter.

Kuratellet har vurderet, at Preben Vinkler Lindgaard og Tue Byskov Bøtkjær ”var eller burde være bekendt med sammenblandingen” af virksomheden og ejerparrets økonomi.

Ydermere fremgår det af indstillingen, at Sundstrøm-parret har været med til at overtræde forbrugerbeskyttelseslovgivning i forbindelse med forlængelse af afregningsfrist.

I en periode op til konkursen hævede Lauritz.com ad flere omgange sin afregningsfrist, til den til sidst var 60 bankdage.

Det har Forbrugerombudsmanden efterfølgende vurderet som en overtrædelse af aftaleloven og i strid med god markedsføringsskik.

/ritzau/

MESTE LÆST ERHVERV-POLITIK (48 T)

SENESTE RITZAU