Sæt Bornholms Tidende i bero i ferien

Her på siden kan du vælge at få din avis sat i bero i din ferie. Prisen på de ikke leverede aviser vil blive fratrukket næste opkrævning. Ved aktivt e-paper-abonnement fratrækkes perioden ikke.

På Bornholm leveres avisen med bud samme dag som udkomst, udenfor øen leveres avisen af Bladkompagniet. Udenfor landets grænser pålægges porto.

Skal avisen sættes i bero skal vi have modtaget din bestilling senest dagen før kl. 14.00 (for bero fra mandag senest fredag kl. 15.30).

1. Jeg ønsker avisen standset i ferieperioden. (Ved aktivt e-paper-abonnement fratrækkes perioden ikke)

2. Jeg ønsker leveringen sat i bero i perioden og efterfølgende afhente aviserne i Nørregade 11, Rønne.

3. Jeg ønsker leveringen sat i bero i perioden og efterfølgende have aviserne leveret hjem på første dag efter ferien. (Bemærk: Er ferieperioden længere end 6 dage kan efterleveringen foregå af flere gange.)

4. Jeg ønsker avisen flyttet til min ferieadresse.
(dette er for at undgå spam)