24 millioner blev savet af i går: Kommunen skal nu finde cirka 56 millioner

12. SEP 2019 • 11:51 • AF JAKOB MARSCHNER

24 millioner blev savet af i går: Kommunen skal nu finde cirka 56 millioner

Cirka 56 millioner kroner. Efter regeringens aftale med kommunerne om næste års økonomi, er det netop nu omkring det beløb, som kommunalbestyrelsen skal finde eller spare næste år.

Tallet blev forbedret med 24 millioner kroner med regeringsaftalen, fandt borgmester Winni Grosbøll (S) og regionskommunens økonomer ud af onsdag, hvor de fik aftalen gennemgået hos Kommunernes Landsforening. Og de cirka 56 millioner kan stadig nå at blive bragt længere ned.

– Regeringsaftalen giver os 24 millioner kroner på bundlinjen. Så vores opgave med det kommende budget blev 24 millioner kroner nemmere i går. Økonomiaftalen med regeringen var god for os, siger Winni Grosbøll.

Før regeringens og kommunernes aftale om næste års kommuneøkonomi faldt på plads i sidste uge, regnede Winni Grosbøll i runde tal med, at kommunalbestyrelsen skal spare eller på anden måde finde cirka 80 millioner kroner på næste års budget.

Dermed betyder kommunernes aftale med regeringen, at Bornholms politikere kan nøjes med at finde omkring 56 millioner kroner næste år. Det beløb når dog sandsynligvis at ændre sig igen, før kommunalbestyrelsen begyndet at forhandle om budgettet.

To nøglefaktorer mangler nemlig stadig at falde på plads.

Den ene endnu ukendte faktor er kommunernes indbyrdes udligning. Den ventes klar den 20. september og fører altid til, at Bornholm får tilført penge. Beløbet ser dog næste år ud til at blive mindre end hidtil.

– Udligningen er altid et plus for os. Den bliver bare et knapt så stort plus i år, som den hidtil har været. Gevinsten bliver mindre, når det begynder at gå bedre, sådan som vi har set det på Bornholm, siger Winni Grosbøll.

Kort efter at kommunernes udligning ligger klar, bliver pengene fra regeringens pulje til vanskeligt stillede kommuner desuden fordelt. Man venter med at dele denne pulje penge ud, til man kender resultatet af udligningen.

Bornholm modtager i år 12 millioner kroner fra puljen for vanskeligt stillede kommuner. De 12 millioner har regionskommunens økonomer i øjeblikket budgetteret med, at Bornholm også vil modtage næste år.

– Men vi går efter at få mere næste år, fordi vi mister nogle penge, som vi hidtil har modtaget i udligning. Vi regner lige nu med også at få 12 millioner næste år. Men vi ved det jo realistisk set ikke, siger Winni Grosbøll.