Skoleelever tæller insekter i dag
Arkivfoto: Jesper Kaufmann

20. MAJ 2019 • 15:10 • AF ELISABETH KROGH

Skoleelever tæller insekter i dag

På FN’s World Bee Day i dag den 20. maj er bornholmske skolebørn som led i kampagnen #BornholmBlomstrer ude i naturen for at lære mere om insekternes vilkår på Bornholm.

Med samarbejdet Bornholm Blomstrer, er der kommet flere blomster på øen, og det gavner bierne, viste rapporten ’Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber’ i 2018, hvor konklusionen fra naturvejleder Morten Top-Jensen lød, at forekomsten af bier i blomsterstriberne i projektet #BornholmBlomstrer er langt højere end i grøftekanter og brakarealer, og det gælder både for vilde bier og honningbier. 

FN udnævnte i 2017 den 20. maj som Biernes Dag for at sætte fokus på biernes store betydning for den globale fødevareproduktion. FN´s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder vurderes til at udgøre op mod 1 mia. kr. årligt i Danmark, og det er nok lavt sat, da det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget.

Har udviklet klassesæt

For at sætte endnu mere fokus på bierne præsenteres i dag et nyt undervisningsmateriale for skoleelever i 4. til 6. klasse på Bornholm.

Som opfølgning på insekttællinger, foretaget af naturvejleder Morten Top-Jensen, fik deltagerne i projektet Bornholm Blomstrer idéen til at få produceret et klassesæt, så Bornholms skolebørn kan blive mere opmærksomme på insekternes levevilkår på Bornholm.

Skolesættet blev idag præsenteret for børn fra 4. til 6. klassetrin på øens skoler i anledning af FN’s World Bee Day, hvor eleverne så selv skal lære at tælle insekter.

Morten Top-Jensen hjalp eleverne igang med at tælle i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Stort skridt frem for biodiversiteten

For tovholderen i #BornholmBlomstrer, Klaus H. Petersen fra Bornholms Landbrug & Fødevarer, er udviklingen af klassesættet et stort skridt fremad for biodiversiteten på Bornholm. Det klæder den næste generation på til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid for Bornholm.

– Vi har med samarbejdet #BornholmBlomstrer virkelig fået insekternes levevilkår på dagsordenen, og udviklingen af et klassesæt ser vi som en helt naturlig udvikling af projektet. Vi håber og tror, at vi med insekttællinger løbende vil se, at de mange, smukke tiltag de kommende år vil betyde, at insekternes vilkår på Bornholm bliver bedre, siger Klaus H. Petersen.