Molslinjens bod er tæt på øvre grænse
Arkivfoto: Berit Hvassum

4. FEB 2019 • 15:47 • AF MADS WESTERMANN

Molslinjens bod er tæt på øvre grænse

Den bod Molslinjen skal betale til Transportministeriet, fordi rederiet har misligholdt kontrakten om samfundsbegrundet færgebetjening af Bornholm i de sidste fire måneder af 2018, er tæt på den maksimale bod, rederiet kan pålægges.

Det fremgår af et skriftligt svar fra Transportministeriet til Bornholms Tidende og af kontrakten mellem Molslinjen og ministeriet.

Ifølge kontrakten mellem rederiet og ministeriet, som blev indgået i juni 2016, er der en øvre grænse for, hvor stor en bod rederiet kan komme til at betale i løbet af et kvartal.

Øvre grænse

Den samlede bod for forsinkelser og aflysninger kan således ikke overstige 2,4 millioner kroner, og den samlede bod for manglende indsættelse af erstatningsfærge kan ikke overstige en million kroner i kvartalet.

Den maksimale bod, Molslinjen kan pålægges for de første fire måneders sejlads, er således 4,53 millioner kroner, og den bod rederiet er blevet er blevet pålagt at betale er på tre millioner kroner. Det svarer til 66,18 procent af den maksimale bod for perioden.

Til sammenligning måtte det forrige rederi på ruten, Danske Færger A/S, i perioden 4. kvartal 2011 til og med december 2014 i alt betale 1,429 millioner kroner i bod til Transportministeriet. Når dette beløb korrigeres for, at boden for de hver enkelt kontraktovertrædelse er højere i Molslinjens kontrakt end i det forrige rederis kontrakt, svarer det til, at Danske Færger A/S blev pålagt en bod på 1,723 millioner kroner for forsinkelser og aflysninger over en periode på 40 måneder.

Hvordan Transportministeriet er nået frem til det bodsbeløb, Molslinjen er blevet pålagt, afviser ministeriet at oplyse og henviser i stedet Bornholms Tidende til at søge aktindsigt for at få indblik i grundlaget for selve bodsberegningen.

Ligeledes ønsker Molslinjen heller ikke at dele Transportministeriets opgørelse af boden med andre.

Rederiets direktør, Carsten Jensen, har i et tidligere svar til Bornholms Tidende oplyst, at indtil bodsopgørelsen er diskuteret med Transportministeriet, har han ikke yderligere kommentarer.

Mangelfuld dokumentation

Af Transportministeriets svar til Bornholms Tidende kan man imidlertid læse, at Molslinjen i perioden 1. september til 31. december 2018 har haft forsinkelser, aflysninger og manglende indsættelse af ”erstatningstransport”, som ikke er omfattet af de undtagelser, hvor kontrakten mellem ministeriet og rederiet fritager rederiet for bod.

De undtagelser gælder eksempelvis, hvis bølgehøjden er højere end tre meter og hvis vindhastigheden er over 16 sekundmeter.

I svaret til Bornholms Tidende forklarer Transporministeriet videre, at når Molslinjen i visse tilfælde ikke kan fritages for bod, skyldes det, at rederiet ikke har fremsendt en anmodning om fritagelse for bod, sådan som kontrakten med ministeriet foreskriver, rettidigt.

Desuden har de anmodninger om bodsfritagelse, rederiet har sendt til Transportministeriet, ikke har overholdt kontraktens krav til dokumentation for, at rederiet måtte undlade at sejle.

Overskredne frister

Ifølge rederiets kontrakt med Transportministeriet skal en anmodning om bodsfritagelse indsendes senest to hverdage efter en forsinkelse eller aflysning, og rederiet skal fremlægge dokumentation efter detaljerede foreskrifter i kontrakten.

Eksempelvis skal aflysninger på grund af bølgehøjde og vind være bilagt data fra DMI, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut eller vindmålere på Rønne og Ystad Havn, som er opstillet efter Transportministeriets foreskrifter.

Det er denne dokumentationspligt, Molslinjen efter Transportministeriets opfattelse har undladt at opfylde.

Sidst men ikke mindst, er der tale om aflysninger og forsinkelser, hvor der efter ministeriets opfattelse ikke har været tale om forhold, der berettiger rederiet til fritagelse for at betale bod. Altså aflysninger og forsinkelser, hvor grænseværdierne for bodsfritagelse ikke har været overskredet.

Uenighed

Molslinjen har tidligere udtalt til Bornholms Tidende, at rederiet er uenig i ministeriets udregning af boden, men ønsker ikke i detaljer at redegøre for, hvori denne uenighed består.

Sammenligner man imidlertid rederiets indberetninger om forsinkelser og aflysninger til Transportministeriet med kontraktens takster for bod, fremgår det, at Molslinjen i fra 1. september til 31. januar kun mener at have haft 39 forsinkelser, der potentielt kan udløse bod.

De 42 aflysninger i samme periode, som fremgår af indberetningerne, skyldes ifølge rederiet alle ekstremt vejrlig og Molslinjen mener der ikke, at de udløser bod.

Det betyder, at hvis de forsinkelser, rederiet har indberettet, alle er bodspligtige, mener Molslinjen ifølge indberetningerne kun at skulle betale en samlet bod på 172.000 kroner for forsinkelser i de første fire måneder rederiet har haft kontrakt på færgebetjeningen af Bornholm.

Hertil kommer eventuel bod for manglende indsættelse af reservefærge. Hvor ofte der er indsat erstatningsfærge fremgår imidlertid ikke af rederiets indberetninger.

Højere end maksimal bod

Et bemærkelsesværdigt forhold ved den bod, Transportministeriet har pålagt Molslinjen er, at ministeriet overfor Bornholms Tidende har oplyst, at 1,6 millioner kroner af den tre millioner kroner store bod, skal henføres til kontraktovertrædelser i september måned 2018.

Det beløb højere end det maksimale bodsbeløb, som det ifølge kontrakten kan pålægges Molslinjen at betale for den periode.

Ifølge kontraktens beskrivelse af, hvordan en eventuel bod opgøres, kan Molslinjen kun pålægges at betale i alt 3,4 millioner kroner i kvartalet for forsinkelser og manglende indsættelse af erstatningsfærge.

Da september måned kun udgør en tredjedel af tredje kvartal i 2018, må det, da andet ikke fremgår af kontrakten, antages, at det maksimale bodsbeløb for denne måned ligeledes kun udgør en tredjedel af det maksimale bodsbeløb for hele kvartalet.

Det betyder således, at Molslinjen ifølge kontrakten kun kan pålægges at betale 1,13 millioner kroner i bod for september måned 2018.

Forskellige fortolkninger

Hvorfor Transportministeriet mener, at bodsbeløbet for september 2018 skal være 466.000 kroner højere, end kontrakten tilsyneladende foreskriver, har det ikke været muligt for Bornholms Tidende at få en forklaring på fra ministeriet.

En mulig forklaring kan være, at Transportministeriet fortolker kontrakten således, at september 2018 skal medregnes som et helt kvartal, selvom Molslinjen ikke har haft kontrakt på færgebetjeningen i de to første måneder af dette kvartal.

Fra Molslinjen side oplyser kommunikationschef Jesper Maack, at rederiet i øjeblikket er i dialog med Transportministeriet om hvordan kontraktens bodsbestemmelser skal fortolkes.

– Det er lige nøjagtig situationer som denne, vi diskuterer med Transportministeriet, og indtil de samtaler er afsluttet, ønsker vi ikke at kommentere yderligere, siger han til Bornholms Tidende.

Transportministeriet oplyser i øvrigt i sit svar til Bornholms Tidende, at boden på tre millioner kroner allerede er afregnet med rederiet, idet beløbet er fratrukket det månedlige statstilskud Molslinjen har fået udbetalt for færgebetjening i januar 2019.

Det udgør ifølge kontrakten cirka 26 millioner kroner hver måned, så længe kontrakten løber.


SENESTE NYHEDER

17. OKT 2019 • 19:46 FOR ABONNENTER
15 kvinder har sparket gang i nyt fodboldhold
17. OKT 2019 • 17:23 FOR ABONNENTER
Butikken fortsætter længere oppe ad vejen
17. OKT 2019 • 14:00NAVNE
Dødsfald
17. OKT 2019 • 13:27 FOR ABONNENTER
Landmænd brænder inde med slagteklare svin

MEST LÆSTE BORNHOLM

16. OKT 2019 • 16:54
Gave til Aarsdale

Mest læste

12. OKT 2019 • 17:58SPORT

RIK og NB Bornholm fik fuld gevinst

12. OKT 2019 • 15:19SPORT

Halloween blev fejret på travbanen

11. OKT 2019 • 20:02 FOR ABONNENTER

RIK skal tilbage på sejrssporet