Danskerne støtter de offentligt ansatte
En lockout af de offentligt ansatte vil også påvirke børnefamilier, som benytter sig af daginstitutioner og skoler. Foto: Berit Hvassum

20. MAR 2018 • 17:12 • AF SOFIE EJDRUP

Danskerne støtter de offentligt ansatte

Landets kommuner går over stregen, når de lockouter samtlige daginstitutioner og skoler. Det mener et stort flertal i befolkningen, viser en ny undersøgelse fra Epinion. Analysevirksomheden har spurgt 1011 repræsentativt udvalgte danskere, hvad de egentlig mener om udsigten til en lockout.

I forrige uge svarede Kommunernes Landsforening (KL) igen på fagbevægelsernes strejkevarsel. Mens fagbevægelserne havde udpeget 80.000 offentligt ansatte til strejke, udsendte KL et lockoutvarsel af 440.000 offentligt ansatte. En optrapning af konflikten, som 64 procent af befolkningen mener, er urimelig, viser undersøgelsen.

Omvendt mener 65 procent af befolkningen, at det er ”en rimelig markering”, at pædagoger strejker i 10 til 12 kommuner for at sikre tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår.

Undersøgelsen fra Epinion viser desuden, at der er stor opbakning fra befolkningens side i forhold til fagbevægelsens krav om bedre løn i det offentlige. Hele 66 procent af de adspurgte svarer, at pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter får for lidt i løn.

Overenskomstforhandlingerne brød sammen sidst i februar, da de forhandlende parter, som består af fagbevægelsen på den ene side og KL, Danske Regioner og staten på den anden, ikke kunne blive enige om en række forhold, heriblandt lønstigninger, den betalte frokostpause og lærernes arbejdstid.

Udover de 440.000 kommunalt ansatte vil også 120.000 statsansatte og 70.000 ansatte i regionerne blive lockoutet, hvis ikke de forhandlende parter kommer til enighed inden den 10. april.

En lockout kan dog udskydes to gange fjorten dage af forlismanden, hvis denne skønner, at der kan nås en aftale mellem parterne.

Mest læste