Røbo inviterer til kunstudstilling

NOTITS | RØ
25. MAJ 2022 • 10:00
Holger Larsen
Journalist

Røbo Aktivitetscenter inviterer tirsdag den 31. maj klokken 13-14.30 til fernisering på en kunstudstilling.

Det er brugerne af aktivitetscentret, der har fremstillet de værker, som udstilles denne ene dag, oplyser Kirstine Blomquist fra Røbo i invitationen.

Røbo i Rø er et botilbud for voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Aktivitets- og samværstilbuddet på Røbo er et dagtilbud med det formål at øge borgernes livskvalitet. Her kommer både borgere, der bor i det tilstødende botilbud, og borgere fra andre botilbud på Bornholm.