Nedrivning er i gang på Teglkåsvej
Foto: Jens-Erik Larsen

20. JUN 2019 • 07:09 • AF HENRIK NIELSEN

Nedrivning er i gang på Teglkåsvej

Maskingården er i fuld gang med nedrivningen af det grønne hus på Teglkåsvej mellem Helligpeder og Teglkås.

Det gamle hus, som var fra 1887, blev vurderet til at være i så dårlig stand, at det ikke kunne reddes. De nye ejeres planer om et nyt husbyggeri på stedet kom imidlertid i modvind, da kommunen sendte sagen i høring i området. Flere høringssvar undervejs i sagsbehandlingen havde som fællesnævner, at man mente, at det nye projekt var for afvigende i forhold til den bevarende lokalplan.

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen kom dog på plads, efter at der var holdt orienteringsmøde med beboerne i området, og der var sket en mindre tilpasning af projektet.

Fra kommunens side har man argumenteret med, at byggeriet ikke er i strid med gældende lokalplan, da dens formål er bevaring af eksisterende bebyggelser og renoveringer. Her er der tale om et nybyggeri, som man mener ikke er så afvigende i forhold til området, at det skulle udløse udarbejdelse af en ny lokalplan. Huset ligger alene og vil typisk blive oplevet i fart på cykel eller i bil. Man har derfor vurderet, at der skal ses lempeligere på lokalplanens krav, end hvis huset blev oplevet som gående.

Bornholms Tidende erfarer, at byggeriet af det nye hus går i gang, så snart nedrivningen af det gamle hus er overstået.