Forlag

Vilhelm Herold

DKK: 108,00

Vilhelm Herold- fra bagerdreng til svaneridder
Af Eyvind L. Lind
En collage over kgl. kammersanger Vilhelm Herolds liv og levned.

1995, 127 sider
Antal