Gudhjem: Kommunen skal få styr på sine lejemål
Foto: Jens-Erik Larsen

21. SEP 2018 • 19:50 • AF PETER TIEMROTH

Gudhjem: Kommunen skal få styr på sine lejemål

– De nuværende offentlige arealer på havnen bør fastholdes som offentlige. Der er efter foreningens opfattelse udlejet tilstrækkeligt til restaurationer, caféer og andre turist-orienterede salgsaktiviteter på havnen.

Det har Gudhjem By- og Mindeforening meddelt regionskomunen efter sommerens turbulens omkring lejemålet ved ”Den sorte Cafe” på Gudhjem Havn.

– Det er vigtigt, at kommunen som udlejer sikrer sig styr på, hvordan de udlejede arealer anvendes og ”møbleres”, og hvordan bygninger fremtræder, tilpasset det øvrige bymiljø, indskærper foreningsformanden Jørgen Jespersen.

– Der er brug for de offentligt tilgængelige havnearealer, som jo udgør vores ”bycentrum”. Samtidig sikrer de åbne arealer udsyn over hav og klipper og byens smukke huse.

– Endvidere har vi foreslået, at kommunen i muligt omfang gennemgår og evt. genforhandler de eksisterende lejeaftaler, og ved denne opgave foreslår vi, at kommunens planafdeling inddrages med den design- og visuel ekspertise, afdelingen rummer.

– Desuden anmoder vi om, at havnebrugerrådet inddrages løbende og høres om alle væsentlige ændringer i havnen og på havnearealerne – og ikke som hidtil kun holder to møder årligt. Og dagsordener og mødereferater ønskes præciseret.

Endelig gør foreningen – mere eller mindre mellem linierne – opmærksom på, at man ikke ønsker de øjeblikkelige problemer på Gudhjem Havn eksporteret til Nørresand.

– Nørresand Havn og området omkring er et helt andet miljø – et fristed om sommeren under turismens store pres på Gudhjem Havn. Utrolig smuk natur. Og reparation af havneværkerne er vigtigere end nye rekreative tiltag i havnen. Og at man støtter Flådeselskabet Atlantens bestræbelser på at fastholde det særlige miljø.

– Et nyt skur til et og andet havneformål kan formentlig indpasses – nok mest nænsomt i forlængelse af det eksisterende ”Atlant-skur”, mens ”Nørresan Café”, der er fint indpasset i miljøet – efter vores mening – dækker det kulinariske behov, slutter Jørgen Jespersen.

SENESTE NYHEDER

13. DEC 2018 • 06:27 FOR ABONNENTER
Babysalmesang – et nyt tilbud i kirken
12. DEC 2018 • 19:32 FOR ABONNENTER
Landmænd på skolebænken: Der skal styr på sprøjteposen
12. DEC 2018 • 19:09 FOR ABONNENTER
Gazelle i Klemensker: Vi er ikke færdige med at vokse
12. DEC 2018 • 17:32 FOR ABONNENTER
Har du kommentarer til Nexøs nye hotel- og kulturområde?

MEST LÆSTE BORNHOLM

Mest læste