Vågn op af tornerosesøvnen
Foto: Jens-Erik Larsen

27. AUG 2018 • 14:26DEBAT • AF JENS MØLLER JENSEN

Vågn op af tornerosesøvnen

SYNSPUNKT

Borgmester Winni Grosbøll har fremlagt Socialdemokratiets forslag til budget for 2019. Og det ser sort ud.

Planlagte anlægsinvesteringer udskydes til senere – eller skrottes helt. Der fifles mellem drift og anlæg, så driftsudgifter nu kaldes investeringer i fremtiden, og midler afsat til rigtige investeringer i stedet skal finansiere kommunens løbende drift.

Selv siger borgmesteren, at budgetforslaget er et resultat af, at kommunen har været igennem nogle rigtige hårde år. Den udtalelse står i skærende kontrast til borgmesterens mange tidligere glade budskaber om, hvor overraskende godt det går på Bornholm med fremgang i beskæftigelse, øget indtjening i virksomhederne og tilflytning af erhvervsaktive til øen. Alt sammen noget som fører til flere skatteindtægter. Samtidigt mindskes udgifterne, fordi mange uden arbejde opnår beskæftigelse.

Alligevel hænger Socialdemokratiets budget ikke sammen. Der optages nye lån, og penge tages op af kommunekassen. Hertil kommer, at borgmesteren mener, at skatten skal øges. Hvordan vil det ikke ende, når konjunkturen vender, med stigende arbejdsløshed og faldende indtægter i kommunekassen?

Det ser sort ud.

Man kan kun gisne om, hvorfor Winni Grosbøll med mange års erfaring som ansvarlig politisk førstedame i gode tider vælger at lægge et så uambitiøst og uansvarligt budget frem for offentligheden. Men mon ikke borgmesteren har skelet til de små partier i hendes ”parlamentariske grundlag” - Enhedslisten, SF og Alternativet. Enhedslisten går næppe med til noget, som partiet vil opfatte som besparelser på kernevelfærden, og Alternativets leder Anne Thomas har offentlig udtalt, at hun gerne tager den manglende finansiering fra kommunekassen for at undgå det, Alternativet kalder besparelser.

Det er jo at stikke hovet i busken. Og borgmesteren er fastlåst, fordi flertallet er så snævert, at alle har vetoret

Der er ellers nok at tage fat på.

Kommunens administration er spredt ud over øen, og det er som om, beslutningen om i sin tid at lægge øens fem kommuner og amtet sammen er uden mening. Andre kommuner i Danmark har under Thorning-regeringens hårde økonomiske kurs for længst taget konsekvensen af sammenlægningsreformen, og skabt nye kommunale administrationer, som langt bedre løser de mange admini-strative opgaver, der er forbundet med at drive en effektiv kommune til gavn for borgerne.

Men på Bornholm forstætter man, som om intet var hændt. Muligvis fordi det økonomiske pres ikke har været tilstrækkelig stort. Borgmesteren burde venligt skubbe til sine kollegaer og minde om, at nu må tornerosesøvnen høre op. Øens kommunale landskab er ændret fundamentalt og det er på tide at tage de politiske konsekvenser heraf.

Kommunen har brugt en masse konsulenttimer og penge med den klare intention at skabe en bedre og mere effektiv ældrepleje. Men intentionen står tilsyneladende ikke mål med anstrengelserne. I år regnes der således med, at den samlede drift under Social- og Sundhedsudvalget øges med 60 million kroner i forhold til sidste år.

Mange har formentlig travlt ved håndvasken, og gode forklaringer vil det ikke skorte på. Men i stedet for at sende regningen videre til borgerne i form at skattestigninger, burde kommunalbestyrelsen stille sig selv det spørgsmål: Hvad skete der, siden det gik så galt? Og hvilke konsekvenser bør det have, at vi tog så grueligt fejl?

I valgkampen valgte socialdemokraterne i denne sag at tage skyklapper på. Og tabte på det grundlag. Men nu er det et overstået kapitel, og der er tid til eftertænksomhed og nytænkning til gavn for den kommunale velfærd.

Undlad at kalde gode tider for hårde tider. Vågn op af tornerosesøvnen og tag bestik at de udfordringer, kommunen har stået over for siden sammenlægningen. Og lad være at sende regningen videre til borgerne i form af øgede skatter.

Af Jens Møller Jensen, Bølshavn 56, Svaneke

SENESTE DEBAT

12. AUG 2019 • 16:22 FOR ABONNENTER
Læser: Molslinjen har de forkerte færger
11. AUG 2019 • 07:01 FOR ABONNENTER
Ikke den slags massør
9. AUG 2019 • 07:01 FOR ABONNENTER
Der er fyldt op i Gudhjem
8. AUG 2019 • 18:58 FOR ABONNENTER
'En glamourhistorie uden reelt indhold'
5. AUG 2019 • 10:25 FOR ABONNENTER
Læserbrev: Turismen må have en struktur
3. AUG 2019 • 13:54 FOR ABONNENTER
'Jeg er glad for mit forsikringsselskab'
2. AUG 2019 • 20:05 FOR ABONNENTER
Masseturisme?
2. AUG 2019 • 10:10 FOR ABONNENTER
Gudhjembo: P-pladsen over byen virker
30. JUL 2019 • 18:35 FOR ABONNENTER
'Alle bekymringer forsvinder'
30. JUL 2019 • 09:22 FOR ABONNENTER
Læser: Er vi ved at nå et mætningspunkt?
26. JUL 2019 • 19:21 FOR ABONNENTER
Læser: Dårlig service med tog og færge til Bornholm
25. JUL 2019 • 14:24 FOR ABONNENTER
Læserbrev: Kineserne overtager Molslinjen
24. JUL 2019 • 19:31 FOR ABONNENTER
Snogebæk Havn: Her er de varme fakta
24. JUL 2019 • 17:29 FOR ABONNENTER
Synspunkt: Drop udstykningen af flere byggegrunde i Rønne
24. JUL 2019 • 15:05 FOR ABONNENTER
Poul Pava: Har vindmøllerne lavet uorden i vejr og vind?
23. JUL 2019 • 11:51 FOR ABONNENTER
Læser: Chefredaktørens ståsted er langt over udløbsdatoen
22. JUL 2019 • 19:02 FOR ABONNENTER
'Drop den skøre tunnel og få gode færger'
19. JUL 2019 • 12:23 FOR ABONNENTER
Snogebæk Havn ser spiritusklausul som en hæmsko
18. JUL 2019 • 13:31 FOR ABONNENTER
Læser: Hjælp til drukneulykke var længe undervejs
16. JUL 2019 • 19:57 FOR ABONNENTER
Flexboligordningen har konsekvenser
16. AUG 2019 • 07:21

Udramatisk brand i Rønne

16. AUG 2019 • 06:31 FOR ABONNENTER

Bornholm holder sig neutral i Venstre-krig

Mest læste