Husk testamente ved boligkøb

SPONSORERET AF HVIID ADVOKATER

Husk testamente ved boligkøb

Står I og skal købe et hus eller en lejlighed, og er I ikke gift, er det vigtigt, at I sikrer hinanden på en anden måde. Er man gift arver man automatisk hinanden, men det er en anden sag, hvis man ikke er gift. Så bliver man nødt til at oprette et testamente, så den efterlevende samlever ikke står i en uholdbar økonomisk situation, hvis uheldet er ude. Her beskriver vi det bedste af de to typer af samlevertestamenter, som findes, nemlig det udvidede samlevertestamente.

Udvidet samlevertestamente
I 2008 kom der med den nye arvelov nye muligheder for ugifte samlevende. Via et udvidet samlevertestamente blev det muligt at opnå næsten de samme arvemæssige rettigheder, som man har, hvis man gifter sig. De kriterier, der skal opfyldes for at kunne oprette et gyldigt udvidet samlevertestamente oplistes her:

• Der må ikke eksistere et udvidet samlevertestamente i relation til en tidligere eller samtidig samlever, der ikke er kaldt tilbage eller faldet bort.

• Parterne må ikke være gift med eller separeret fra en anden partner eller sidde i et bo, der ikke er skiftet. Med andre ord skal de opfylde de betingelser, der er for at indgå ægteskab.

• Ved den første partners død skal parterne have fælles adresse og have, vente eller have haft et fælles barn.

• Eller de skal have levet i et såkaldt ægteskabslignende forhold og have haft samme adresse i de to forudgående år.

Næsten samme vilkår som ægtefæller
Med det udvidede samlevertestamente kan I arve hinanden næsten, som var I gift. I får den samme retsstilling som ægtefæller, der har oprettet et fuldstændigt særeje. Det man dermed ikke opnår med et udvidet samlevertestamente er retten til at blive i uskiftet bo. Den regel gælder kun for ægtefæller.

De handlinger eller retsvirkninger, der opnås af den længstlevende er bl.a.:

• Arveretten til halvparten af den afdødes formue, i det tilfælde, at der er livsarvinger til den afdøde. Ellers arveret til hele formuen.

• Retten til i forvejen at udtage ting, der alene tjener til den efterlevendes personlige brug.

• Fortrinsretten til overtagelse af aktiver inden for den efterlevendes arvelod.


Mest læste