Gælden skal betales nu: Selskab med store ejendomme er hårdt presset
Den tidligere bankbygning i Aakirkeby. Foto: Jens-Erik Larsen

16. FEB 2017 • 16:52 • AF JAKOB MARSCHNER

Gælden skal betales nu: Selskab med store ejendomme er hårdt presset

Det sjællandske selskab Bornholmerejendomme ApS, der ejer Nordeas tidligere bygninger i både Aakirkeby, Nexø og Allinge, er meget hårdt spændt for økonomisk. At selskabet krakker er ikke urealistisk.

Bornholmerejendomme ApS’ revisor oplyser i det netop offentliggjorte årsregnskab, at selskabet kun kan fortsætte driften ved at indfri en udenlandsk gældspost inden denne måneds udgang.

Det skal efter planen ske ved at sælge en bygning.

Selv hvis det skulle lykkes, vil Bornholmerejendomme ApS dog være hårdt trængt. Selskabets egenkapital er negativ med næsten 27 millioner kroner, alene til udenlandske kreditorer er gælden af samme størrelsesorden.

I årsregnskabet fortæller revisoren, at fremtiden langt fra er sikker.

”Vi tager forbehold for selskabets fortsatte drift. Selskabet har som led i en samlet forligsaftale vedrørende gæld til Promontoria 111 BV indgået aftale om delvis indfrielse af gælden. Finansiering af denne indfrielse sker ved, at hovedanpartshaverne fremskaffer de fornødne midler ved salg af en af dem ejet ejendom og herefter stiller en del af provenuet til rådighed for selskabet”, skriver statsautoriseret revisor Flemming Hansen fra Holbæk.

”Forliget skal opfyldes senest ved udgangen af februar 2017. Der pågår i øjeblikket forhandlinger med interesserede købere, men da ejendommen endnu ikke er solgt, er det usikkert, om forliget kan opfyldes. Sker dette ikke, vil selskabet ikke kunne fortsætte driften”, fortsætter revisor Flemming Hansen.

Læs hele historien i Bornholms Tidende.

Mest læste