Dams Gård bliver de unges hus
Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

10. FEB 2019 • 11:49 • AF HENRIK NIELSEN

Dams Gård bliver de unges hus

Det bliver først og fremmest den bornholmske ungdom, som får glæde af, at regionskommunen har købt Dams Gård.

I løbet af foråret skal kommunen finde ud af, hvad ejendommen i Krystalgade skal bruges til, og udgangspunktet er, at bygningen skal rumme Bornholms Kulturskoles undervisningstilbud samt tilbud og faciliteter for unge.

Kommunens embedsværk har udarbejdet et forslag til en plan for den proces, der skal føre til den ønskede afklaring.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske om, at der i løbet af foråret skal gennemføres en proces, der skal afklare, hvilke aktiviteter Dams Gård skal være samlingspunkt for.

Den politiske behandling af den foreslåede procesplan begyndte på job-, udviklings- og fritidsudvalgets møde i går, onsdag, og ender formentlig med kommunalbestyrelsens godkendelse af planen senere på måneden.

Maksimalt to forslag

Hvis kommunalbestyrelsen som forventet vender tommelfingeren opad, vil kommunen invitere Bornholms Kulturskole og en række interessenter til et dialogmøde på Dams Gård efter vinterferien.

For at blive inviteret som interessent skal man enten repræsentere unge eller arbejde med unge.

Det kan for eksempel være politiske og humanitære ungdomsforeninger, Bornholms Fælleselevråd, elev- og studerenderepræsentanter fra Campus Bornholm, Ungeportens UU-vejledning samt Ungdomsskolen og 10. klassecenter Bornholm.

Dialogmødet har til formål at få indspark og ideer til bygningens fremtidige anvendelse.

På mødet bliver der nedsat en arbejdsgruppe på fem-syv personer, som skal arbejde med at konkretisere ideerne fra dialogmødet og præsentere maksimalt to forslag til, hvilke aktiviteter Dams Gård skal indeholde.

Fokus på unge

I slutningen af marts er det så meningen at arbejdsgruppen skal mødes og udarbejde de konkrete forslag. Dem skal kommunens Ejendomme og Drift regne igennem i april for at kende den forventede udgift for at realisere arbejdsgruppens forslag.

Arbejdsgruppen mødes igen efter påske og vælger, hvilket forslag den vil indstille til politisk behandling i maj.

Da udgangspunktet er et politisk ønske om, at bygningen foruden Bornholms Kulturskole skal henvende sig til unge, har processen fokus på at inddrage netop denne målgruppe i udviklingsarbejdet. Dermed ikke sagt, at ejendommen ikke også kan tjene andre formål. Den videre anvendelse af hele ejendommen skal således behandles i forlængelse af den strategiske udviklingsplan for Rønne.

Der har blandt andet været tale om at huse nogle af de foreninger, som har svært ved at finde tag over hovedet andre steder.