Omstridt havn fik millioner til områdeudvikling
Arkivfoto: Allan Rieck

10. AUG 2018 • 13:12 • AF MADS WESTERMANN

Omstridt havn fik millioner til områdeudvikling

På sit møde i september 2013 vedtog et enigt Teknik- og Miljøudvalg i Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse, at anbefale en rammebevilling på knap 6,2 millioner til områdeudvikling i Snogebæk.

Dengang kendte de ikke til den særprægede lejekontrakt, der giver ejerne af Sørens Værtshus uopsigeligt monopol på at udskænke alkohol på samtlige havnens arealer frem til 2050.

Halvdelen af pengene kom fra Bornholms Regionskommunes egne midler, og resten kom fra forskellige statslige puljer og fra EU-midler, der blev forvaltet af LAG-Bornholm.

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling blev taget til efterretning i kommunalbestyrelsen, som endeligt vedtog rammebevillingen.

I løbet af efteråret 2013 og i begyndelsen af 2014 arbejdede borgerne i Snogebæk med ideudvikling til konkrete projekter, som udmøntede sig i et byfornyelsesprogram med konkrete projektforslag, som efter godkendelse i forskellige instanser kom til at danne grundlag for de enkelte udviklingsprojekter i Snogebæk.

Blandt andet en istandsættelse af broen ud til ø-havnen, en vinterbadebro, indretning af et café-torv og udvendig istandsættelse af den gamle levertranfabrik.

Af de god seks millioner kroner, som Teknik- og Miljøudvalget bevilgede, blev 2,245 millioner brug på projekter på havnen.

450.000 kroner gik til renovering af levertranfabrikken, 950.000 kroner blev brugt til rekreative faciliteter på havnen, blandt andet en badeplatform, et shelter, en naturlegeplads, en løberute og motionsredskaber.

Den lille plads mellem levertranfabrikken og de tre røgeriskorstene, som i byfornyelsesprogrammet omtales som torv til caféer og boder tegnede sig sammen med etablering af parkeringspladser for tilsammen 800.000 kroner.

De samlede udgifter til fornyelse af havneområdet, blev finansieret med 1,2 millioner kroner fra EU, 350.000 kroner fra forskellige statslige puljer til områdeudvikling og 695.000 kroner som kom fra Bornholms Regionskommunes egen kasse.