Børn i hele landet lærer om bornholmsk projekt
Landbruget sår henholdsvis solsikker og pollen- og nektarblanding. Arkivfoto: Allan Rieck

3. JUN 2019 • 11:00 • AF MIE MØLBAK

Børn i hele landet lærer om bornholmsk projekt

Skolebørn over hele landet skal lære om biodiversitet og FN's verdensmål med et bornholmsk projekt som forbillede. Friluftsrådet har valgt at støtte kampagnen Bornholm Blomstrer til udvikling af undervisningsmateriale til skolebørn på 4.-6. klassetrin.

Det fortæller Bornholms Landbrug i en pressemeddelelse.

Landbruget har de seneste år sået blomster langs øens veje til glæde for bornholmere og turister, men især for bier og andre insekter.

Blomsterstribernes gavnlige effekt på biodiversiteten blev bevist i 2018 med en insektmonitorering. Konklusionen lød, at forekomsten af bier og andre pollensøgende insekter var op til fire gange højere i blomsterstriberne end i grøftekanter og brakarealer.

Som opfølgning på insekttællingerne fik Bornholm Blomstrer idéen til at få produceret et klassesæt, så skolebørn kan blive mere opmærksomme på insekternes levevilkår.

Klassesættet blev afprøvet på bornholmske skolebørn den 20. maj på FN’s World Bee Day, hvor eleverne selv lærte at tælle og bestemme insekterne.

Bierne og Verdensmålene

Håbet er at klæde den næste generation på til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid.

– Vi har med samarbejdet Bornholm Blomstrer virkelig fået insekternes levevilkår på dagsordenen, og udviklingen af et klassesæt ser vi som en helt naturlig udvikling af projektet. Vi håber og tror, at vi med insekttællinger løbende vil se, at de mange, smukke tiltag de kommende år vil betyde, at insekternes vilkår både lokalt, nationalt og globalt bliver bedre, siger kampagneleder Klaus H. Petersen i pressemeddelelsen.

Projektet skal lægge op til debat om FN's verdensmål 2: "Stop sult", som blandt andet handler om at fremme bæredygtigt landbrug. Og verdensmål 15: "Livet på land", som omhandler tab af biodiversitet.

Klaus H. Petersen glæder sig til at præsentere undervisningsmaterialet på Folkemødet.Bornholm Bromstrer
Bornholmske landmændene har i 2019 sået, hvad der svarer til 75.000 kvadratmeter blomster.
Cirka en tredjedel er besået med solsikker, mens to tredjedele er besået med en pollen- og nektarblanding.
Projektet startede i 2016 med seks kilometer blomsterstriber i rabatterne.
Bornholm Blomstrer uddeler frøposer til haveejere, så de også har mulighed for at være med.
Formålet er at skabe variation, korridorer og sammenhæng i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.
Projektets nye klassesæt er udviklet til elever på 4.-6. klassetrin med støtte fra Friluftsrådet, Aage V Jensen Naturfond, Sparekassen Bornholm og Familielandbrugets Fond.


SENESTE NYHEDER

22. AUG 2019 • 18:47 FOR ABONNENTER
Forskere vil have bornholmere i tale: Hvad er livskvalitet?

MEST LÆSTE BORNHOLM

21. AUG 2019 • 22:38
Kandis spiller til dansegalla

Mest læste