Folkeskolerne er ikke BARE folkeskoler
Foto: Berit Hvassum

30. AUG 2018 • 14:04DEBAT • AF KLAUS PETERSEN, THOMAS WITTORF, BRIAN KRAGBÆK, KAREN BRANDT

Folkeskolerne er ikke BARE folkeskoler

Folkeskolen rummer mange kvaliteter, som ofte overses. Måske fordi fri- og privatskolerne er langt bedre til at gøre opmærksom på deres successer og gode historier.

De seneste ugers skriverier om folkeskolens forfald, tegner et unuanceret billede af virkeligheden. Folkeskolen er et bevidst førstevalg for mange forældre. Der er høj faglighed og viden til hele tiden at nytænke og tilpasse undervisningen til elevernes behov. Folkeskolen er god til at inkludere og rumme forskellige typer af elever. Og der arbejdes hele tiden med at tilpasse undervisningen til de elever der af den ene eller anden grund har brug for det. I folkeskolen er der mulighed for at møde et bredt udsnit af befolkningen. Folkeskolens varemærke er, at der er plads til alle børn. Fri- og privatskole kan afvise børn på grund af pladsmangel eller andre årsager. Dette betyder, at mange fri- og privatskoler ikke nødvendigvis afspejler det omkringliggende samfund, da de selv kan vælge, hvilke elever, der gives plads til og hvilke der ikke gives plads til.

Bornholm er det sted i landet, hvor flest elever går på en fri- og privatskole. Mediernes prioritering og gentagne omtale af dette faktum har betydning for den fortsatte tilstrømning til friskolerne. Det er selvfølgelig nødvendigt at debattere folkeskolens kvalitet, da det er folkets skole og derfor af betydning for alle i landet, hvordan kvaliteten er. Det er ikke relevant på samme måde at have en kritisk debat af fri- og privatskolerne, fordi det ikke er en samlet enhed og fri- og privatskolernes kvalitet angår ikke andre, end de familier der har en tilknytning til den enkelte fri- og privatskole. Derfor bliver det desværre ofte sådan, at man hører om ting, der ikke fungerer i folkeskolen i stedet for at fokusere på de ting der fungerer godt. Denne tendens er med til at opretholde den fortsatte tilstrømning til fri- og privatskoler, og her spiller medierne en væsentlig rolle.

Fri- og privatskolerne er historisk set afhængig af, om skolen har en profil, så den adskiller sig fra andre skoler. Den proces er først lige begyndt i folkeskolerne, selvom det ikke ligger i folkeskolens DNA at sælge sig selv og fremhæve sig selv i forhold til andre skoler. Dette er dog nødvendigt, hvis man vil tiltrække flere elever. Dog er det ikke muligt at gøre profileringerne alt for skarpe, fordi folkeskolen skal være en skole for alle. Folkeskolerne på Bornholm er ikke BARE folkeskoler. Alle folkeskoler kan noget unikt, som afspejles af skolens ledelse, personale, skolebestyrelser og det omkringliggende samfund. Alt dette er med til at tegne skolens værdigrundlag.
Hvem er de ressourcestærke forældre?
Ressourcestærke forældre fravælger folkeskolen, læser man ofte i medierne.
Mange forældre til børn i folkeskolen må undre sig over det billede, som pressen fremstiller. For hvem er det der afgør hvem der er de ressourcestærke forældre? Er det uddannelse, indkomst osv. der afgør om man er ressourcestærk eller ej? Hvordan opgør man de ressourcer, der ikke er målbare? Så som rummelighed, omsorg, tolerance og en oprigtig interesse i at give sit barn en god og tryg opvækst med forståelse for mangfoldighed og tolerance. Det er vi faktisk nogle forældre, der mener folkeskolen gør rigtigt godt.

Med venlig hilsen
Klaus Petersen, Oksemyrevejen 2, Svaneke. 5 børn i alderen 9-19 år, der enten går i folkeskole eller har "overlevet" folkeskolen.
Thomas Wittorff, Klintebyvejen 8, Nexø. 5 børn pt 3 skolebørn i alderen 8 til 13 år.
Brian Kragbæk, Humleløkken 4 Rønne. 3 børn i alderen 2-8 år.
Karen Brandt, Ø-Slamravej 7, Nexø. Mor til 2 børn i folkeskolen.

SENESTE DEBAT

13. FEB 2019 • 19:30 FOR ABONNENTER
Debat: Stop al snak om autocampere på havnen
13. FEB 2019 • 15:50 FOR ABONNENTER
Debat: Et par forslag til rederiet
13. FEB 2019 • 14:38 FOR ABONNENTER
Debat: Overbygning på skolerne bidrager til bylivet
12. FEB 2019 • 14:38 FOR ABONNENTER
Debat: Informationskampen om nye vindmøller synes ulige
10. FEB 2019 • 08:52 FOR ABONNENTER
Debat: EU er Danmarks bedste vej til at påvirke omverdenen
9. FEB 2019 • 17:01 FOR ABONNENTER
Debat: Byggeriet har brug for flere unge
9. FEB 2019 • 11:47 FOR ABONNENTER
Debat: Kom nu, Bornholm. Vi har 365 dage på et år
8. FEB 2019 • 19:00 FOR ABONNENTER
Debat: Tvang af flygtninge forhærder vort eget følelsesliv
8. FEB 2019 • 14:26 FOR ABONNENTER
Debat: Hvem nøler med den grønne trafik?
7. FEB 2019 • 18:42 FOR ABONNENTER
Debat: Hjælp de opsagte foreninger fra kasernen
6. FEB 2019 • 19:19 FOR ABONNENTER
Debat: Frustrerende ventetid på skadestuen
4. FEB 2019 • 17:30 FOR ABONNENTER
Debat: Bod burde komme færgepassagererne til gode
4. FEB 2019 • 15:23 FOR ABONNENTER
Debat: Hvis jeg var kejserinde skulle sælerne jages
3. FEB 2019 • 19:24 FOR ABONNENTER
Debat: Priserne presser passagerer ud af flyet
2. FEB 2019 • 19:01 FOR ABONNENTER
Debat: Nogle børn fødes med et anderledes styresystem
1. FEB 2019 • 16:06 FOR ABONNENTER
Debat: Stop hetzen mod Bornholms nye store virksomhed
1. FEB 2019 • 15:40 FOR ABONNENTER
Debat: Ministeren har givet aben videre til Molslinjen
31. JAN 2019 • 20:20 FOR ABONNENTER
Debat: Østre Skole kan blive foreningernes hus
30. JAN 2019 • 19:20 FOR ABONNENTER
Debat: Bopælspligten skal håndhæves

Mest læste