14. JUN 2013 • 15:00SYNSPUNKT • AF ANNE ALBINUS, LEKTOR EMER., VIVALDISVEJ 17, HERNING

Med et mellemlager kan man bevare en nuklear ekspertise i Danmark: Angsten for atomaffaldet

Mange mennesker går i panik, når de hører ordet atomaffald.

Men de fem borgergrupper mod slutdeponering/nedgravning har ikke ladet sig skræmme. De har været konstruktive og undersøgt andre muligheder.

F.eks. har nogle medlemmer besøgt det hollandske mellemlager for atomaffald, COVRA, hvor man i mindst 100 år frem kan holde øje med affaldet, hvis tønder evt. tærer. Holland har den samme mængde atomaffald som Danmark.

Nedgravning af atomaffald løser ikke affaldsproblemet. Vi er for nylig blevet mindet om, hvad den uundgåelige ind- og udsivning betyder. I ASSE II i Tyskland skal tønder tages op til en pris af cirka 300.000 kroner per tønde, og i Sverige er langlivet atomaffald fejlagtigt blevet placeret i et slutdepot til kortlivet affald. 3.000 tønder må sandsynligvis tages op.

Borgergruppernes arbejde for et mellemlager har bevirket, at en mellemlagerløsning nu undersøges sideløbende med forberedelser til slutdeponering. Man kan dog blive bekymret om det undersøges ligeværdigt, når det er de samme mennesker i den tværministerielle arbejdsgruppe, der i lang tid kun har kunnet se slutdepotløsningen, der nu også skal undersøge og godkende en mellemlagerløsning.
Hvor de fem borgergrupper altså ikke har ladet sig lamme, har politikerne det til gengæld. De klamrer sig til en beslutning fra 2003, hvor de daværende folketingsmedlemmer hverken var nøjagtigt orienteret om det affald, der skulle i slutdepotet eller grundigt informeret og oplyst om andre måder at opbevare atomaffald på.

Det skyldes bl.a., at man på Risø ikke prioriterede at holde sig ajour med internationale erfaringer inden for affaldsdeponering, fremgår det af en artikel i Jyllandsposten 21.10.2000, »Risø ignorerede advarsel«. På trods af at den daværende chef for affaldshåndteringen på Risø allerede i 1994 opfordrede ledelsen til at tage stilling til, hvad man skulle stille op med det radioaktive affald fra atomreaktorerne.
Samme chef gav i Jyllandsposten 22.10.2000 udtryk for, at den bedste løsning ville være at lade affaldet ligge på Risø og håbe på, at det internationale syn på radioaktivt skrot forandrer sig. Den daværende direktør Jørgen Kjems for Risø sagde i samme artikel: »Og affaldet kan uden problemer ligge hernede mange år endnu«.

Folketingets medlemmer har i dag al mulig grund til at få kolde fødder og bede om et nyt beslutningsgrundlag.
Det er nemlig stadig ikke muligt at få oplyst nøjagtigt, hvad affaldet består af, f.eks. de 233 kg særligt affald, der er blevet omdefineret fra højaktivt til langlivet mellemaktivt.

Folketingsmedlemmerne bør være bekymrede over affaldets indhold, ligesom de bør være bekymrede over de beholdere, affaldet skal opbevares i. De bør også være bekymrede over, at beton kun holder cirka 100 år, at ind- og udsivning ikke kan undgås, og at der i slutdepotet udover affald der er radioaktivt i cirka 300 år også nedgraves affald, der stråler i mere end 1.000 år, ja op til flere hundrede tusinder af år.

Og endelig bør folketingsmedlemmerne være skeptiske over for forsikringer om depotets egnethed til at opbevare både kortlivet lav -og mellemaktivt, langlivet lav -og mellemaktivt og højaktive brændselsstave omdefineret til langlivede mellemaktive samt to tons uran, 50-70 tons bly, 200 kg cadmium og 80 kg beryllium. Altsammen i samme depot, sandsynligvis 30 meter under terræn, med en sikkerhedshorisont på bare 300 år.

Det er på tide, at Folketingets medlemmer besinder sig på situationen og ser i øjnene, at man har truffet en forkert beslutning i 2003 - og derfor beder om et nyt beslutningsgrundlag.
Ved et mellemlager kan man også bevare en nuklear ekspertise i Danmark.

SENESTE SYNSPUNKT

18. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære Bjørn
17. MAR 2016 • 15:37SYNSPUNKT
Løgnen om kontanthjælpen
16. MAR 2016 • 16:00SYNSPUNKT
Realisme eller luftkasteller
14. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Tak til Mr. BornPass
12. MAR 2016 • 10:00SYNSPUNKT
Flyt nu den skulptur
10. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
EU og migrantkrisen
4. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Det bornholmske skolevæsen
24. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ræven efter hønen
23. FEB 2016 • 15:05SYNSPUNKT
Sælen på sin sten
22. FEB 2016 • 15:11SYNSPUNKT
De ekstreme
18. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære mor
10. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ynkelige skoleledere
20. MAJ 2019 • 08:10

28 bilister blitzet

Mest læste