En tunnel er eneste håb om fremgang
Sverige har bedre forståelse for, hvordan man holder liv i hele riget, end man har i Danmark, mener dagens skribenter. Foto: Nanna Krogh

1. MAJ 2013 • 15:00SYNSPUNKT • AF ELLY & SØREN WOLFF, AAKIRKEBY

Øens befolkningstal vil med raske skridt nærme sig 35.000 sjæle: En tunnel er eneste håb om fremgang

Det vil blive sværere og sværere i fremtiden.

Selv om prognoser for fremtiden ikke altid holder stik, så er det alarmerende at høre, at de nyeste forudsigelser for befolkningstallet på Bornholm siger, at vi over nogle år kan forvente at blive ca. 10 procent færre. Det vil sige, at øens befolkningstal med raske skridt vil nærme sig 35.000 sjæle.
Det er svært nok at drive et samfund med kun 40.000 indbyggere, og det vil blive sværere og sværere i fremtiden at få tingene til at hænge sammen, så de tilbageværende kan få en rimelig service - uden at vi skal betale markant mere i skat end i dag. I forvejen ligger Bornholm jo ikke lavt på det område.
Skuffende kommunalbestyrelse
På baggrund af dette er det ekstra skuffende, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen vendte ryggen til ønsket om en forundersøgelse af bundforholdene i Hammergattet for at få klarlagt, om det er seriøst muligt at etablere en tunnelforbindelse til Skåne.
Vi skal ikke blande os i, om der ligger et ønske om politisk fnidder bag det fremsatte forslag. Men vi er vis på, at flertallet af de mennesker på Bornholm, som ønsker sagen om tunnelen fremmet, tænker mere på øen og dens fremtid end på politisk fnidder.
Eneste mulighed for fremskridt
Desværre ser Bornholms fremtid temmelig sort ud, hvis der ikke sker noget, som kan vende udviklingen. Hidtil er der ikke kommet sådanne positive signaler, hverken fra lokalt politisk hold eller fra Christiansborg i forhold til at forbedre mulighederne for udvikling i stedet for afvikling af det bornholmske samfund.
Set med vore øjne er den eneste mulighed for at skabe grundlag for udvikling, at vi styrker adgangsforholdene til Bornholm, således at fly- og færgetrafik ikke er afgørende stopklodser.
Det er ikke realistisk, hverken økonomisk eller på anden måde, at skabe en fly- og færgetrafikbetjening, som tilfredsstiller ønskerne om en stærkt øget tilgængelighed.
Det er især færgetrafikken, der er afgørende for mulighederne i dag, og såvel hensyntagen til miljø og økonomi gør det urealistisk at forestille sig en sådan udvidelse af færgetrafikken - især i vinterhalvåret - at erhvervslivet og beboerne på øen kan opnå en tilfredsstillende fleksibilitet i transportmønstret.
Hjem til Sverige?
Vi er klar over, at tilhængere af en tunnel både på Bornholm og især på Christiansborg opfattes som landsbytosser, der ikke forstår noget som helst. Men vi mener ikke, at rigsfællesskabets nordatlantiske øer, Færøerne, opfattes som tosser, selv om de har fået utallige tunneler, bl.a. i kraft af dansk økonomi, der har gjort tilgængeligheden mellem særdeles tyndt befolkede øer meget stor.
Men i rigsfællesskabets hovedstad håber man muligvis på, at affolkningen af Bornholm kan blive så stor, at det til sidst bliver et sted, hvortil turister kan tage og nyde ensomheden i fred og ro. Selv om vi tror, at de spøgelsesbyer, der bliver tilbage, bl.a. i ankomstbyen Rønne, vil skræmme de fleste til at holde sig væk.
Inden det måtte ske, kan man håbe på, at Bornholm bliver solgt til Sverige, der har bedre forståelse for, hvordan man holder liv i hele riget, end man har i Danmark.

SENESTE SYNSPUNKT

18. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære Bjørn
17. MAR 2016 • 15:37SYNSPUNKT
Løgnen om kontanthjælpen
16. MAR 2016 • 16:00SYNSPUNKT
Realisme eller luftkasteller
14. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Tak til Mr. BornPass
12. MAR 2016 • 10:00SYNSPUNKT
Flyt nu den skulptur
10. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
EU og migrantkrisen
4. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Det bornholmske skolevæsen
24. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ræven efter hønen
23. FEB 2016 • 15:05SYNSPUNKT
Sælen på sin sten
22. FEB 2016 • 15:11SYNSPUNKT
De ekstreme
18. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære mor
10. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ynkelige skoleledere
18. MAJ 2019 • 17:20 FOR ABONNENTER

Pinds perspektiv: Vinteren kommer

Mest læste