24. FEB 2011 • 15:00SYNSPUNKT • AF HANS-GEORG ANDERSEN

Marie Kofoeds testamente viser omfattende gaver til ofte fjerne slægtninge på Bornholm: Etatsrådinde med et stort hjerte

Etatsrådinde Marie Kofoed døde en forårsdag i 1838 i sin store ejendom på Christianshavn i København. Hun blev 78 år og i var sine sidste leveår ramt af tungsind, der hævdedes at grænse til sindssyge.

Marie Kofoed fik et liv, præget af sorg og ulykke. Hun, der var født Bohn, blev første gang som 17-årig gift med den 30-årige købmand Jochum Herman Ancher i Nexø. Han døde 10 år senere; i og samme år mistede hun ægteparrets eneste søn på otte år.
Sørgetiden blev ikke lang for Marie, for sidst på året (1786) blev hun gift med kaptajn Hans Peter Kofoed fra Kofoeds Gård i Østermarie og flyttede til Christianshavn.
Ægteskabet med Hans Peter Kofoed kom til at vare i 25 år og 5 dage. Han døde den 2. januar 1812, efter at parret havde fejret deres sølvbryllup fire dage forinden.
Begge bevarede gennem alle deres leveår god kontakt med fødeøen og havde som en slags privat finansiel rådgiver kancelliråd Peder Jespersen (også med relation til Bohn-slægten).
Den rigdom, Hans Peter Kofoed havde erhvervet sig, stammede fra hans engagement i fragtsejlads med otte fregatskibe mellem de Vestindiske Øer, import af sukker, bryggerivirksomhed, antagelig rom, og udlandsvirksomhed til plantageejere på de fjerne Øer.
Et halvt år inden sin død færdiggjorde Marie sit og sin mands, Hans Peter Kofoeds testamente - et digert, håndskrevet, sirligt prentet dokument, der fylder 48 foliosider med gotisk skrift.
En kopi af dette enestående dokument har et tip-tip-oldebarn, Ida Wilhelm Hansen i Kongens Lyngby, med hjælp fra en »skriftklog« fået maskinskrevet, så det nu fylder 21 sider. Ida Wilhelm Hansen har arvet testamentet efter sin mor, der på mødrene side, d.v.s. Idas mormor, der døde på et plejehjem i Rønne i en alder af 102 år, var efterkommere efter Peder Dam Jespersen fra Imminggård. Originalen opbevares i Rigsarkivet.
En pudsig detalje om testamente-kopien er, at det opbevares i en kommode, der har tilhørt Marie Kofoed - i øvrigt sammen med en Frederik II bibel, der også tilhørte den gavmilde etatsrådinde.
115 personer og formål fik over 1 million
Testamenterne, for der er faktisk tale om tre, viser, at Marie og Hans Peter Kofoed i usædvanlig grad har bevist omtanke for deres slægt og samtid. 115 enkeltpersoner og formål er betænkt af de to. En stor gruppe, som alle har tilknytning til Marie og Peters slægt på Bornholm, betænkes med tilsammen næsten 400.000 Rigsdaler.
Formål som Trængende sømænd, deres enker og efterkommere på Bornholm modtog også 40.000 Rigsdaler. Et andet formål, stenkulsbrydning og skovplantning på Bornholm modtog 12.000 Rigsdaler. Også i levende live var de to gavmilde over for projekter på Bornholm, bl.a. ved tilskud til Rønne Hospital og flere skoler på øen.
En sammentælling af testamenternes poster viser løseligt, at Marie Kofoed, der i 1818 var udnævnt til etatsrådinde for sin gavmildhed, testamenterede små 800.000 Rigsdaler, hvortil senere er kommet indtægterne ved salget af to godser, Aastrup gods på Midtsjælland og Holbæk Slots Ladegård, tidligere erhvervet af Hans Peter Kofoed for 400.000 Rigsdaler.
De omfattende testamenters mange poster omfatter også en stor gruppe testamentariske gaver gik til veldædige formål i København, især til kirkelige og velgørende institutioner, f. eks. enker efter borgere i København, ugifte fruentimmere, skolebørn efter ugifte fruentimmere, forskellige hospitaler, flere skoler på Christianshavn, døvstumme, blinde og mange andre.

SENESTE SYNSPUNKT

18. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære Bjørn
17. MAR 2016 • 15:37SYNSPUNKT
Løgnen om kontanthjælpen
16. MAR 2016 • 16:00SYNSPUNKT
Realisme eller luftkasteller
14. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Tak til Mr. BornPass
12. MAR 2016 • 10:00SYNSPUNKT
Flyt nu den skulptur
10. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
EU og migrantkrisen
4. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Det bornholmske skolevæsen
24. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ræven efter hønen
23. FEB 2016 • 15:05SYNSPUNKT
Sælen på sin sten
22. FEB 2016 • 15:11SYNSPUNKT
De ekstreme
18. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære mor
10. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ynkelige skoleledere

Mest læste