Gruppe takker af efter tre år

9. JUN 2022 • 17:18
Henrik Nielsen
Journalist

Det treårige arbejde med at analysere det kommunale ældreområde er slut. Det har blandt andet ført til en omstrukturering af kommunens hjemmeplejeteam, sat fokus på sygefravær og arbejdsmiljø samt stillet skarpt på rekruttering arbejdskraft og udvikling af nye arbejdsgange og -metoder.

Følgegruppen bag ældreanalysen holdt i maj sit sidste møde. På det understregede ældrechef Christina Lilliedal, at det helt overordnet skal være trygt at være borger og nemt at være medarbejder i Bornholms ældrepleje.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

For at kunne fortsætte den udvikling, analysearbejdet har sat i gang, har Center for Ældre lagt overordnede strategier for balance mellem opgaver og ressourcer, høj kvalitet i opgaveløsningen samt høj medarbejdertrivsel og tilfredse borgere.