Få nye metoder med proceskonsulentuddannelsen
PROCESKONSULENT.GOPROCES.DK • GRATIS

Få nye metoder med proceskonsulentuddannelsen

ANNONCE:

Interesserer du dig for hvordan samarbejdsprocesser kan forbedres i din organisation? Og ønsker du at skabe større værdi for den? På proceskonsulentuddannelsen får du nye værktøjer, som du kan bruge til at skabe bedre og mere effektive processer i din organisation.

Proceskonsulentens rolle er at være ansvarlig for, at organisationen kommer i mål med sine projekter ved at være faciliterende og gøre det enkelt for de involverede at arbejde sammen, bidrage og opnå de ønskede resultater.

Ofte har proceskonsulenten ansvaret for en stor del eller måske hele processen – fra at processen forberedes til at den afsluttes på et senere tidspunkt.

Hvad lærer man på uddannelsen?

Hvilke specifikke kompetencer og metoder er det så, at den studerende tilegner sig i løbet af uddannelsen til proceskonsulent? Her er nogle centrale områder:

Som proceskonsulent lærer man at forberede, gennemføre og evaluere store og små processer i samarbejde med øvrige involverede.

Træning af procesbevidst mødeledelse.

Videreudvikling af metoder som optimerer og faciliterer samarbejde på tværs af forskellige fagligheder/fagområder.

Systematisering af arbejdet med refleksion og læring.

Træning/videreudvikling af dine kommunikative evner, både i forhold til spørge-, lytte- og feedbackteknikker.

Konflikthåndtering med særlig fokus på konfliktforebyggelse i alle faser af forandringsprocessen.

Udvikling og afprøvning af metoder og værktøjer der skal anvendes af og med mange personer i organisationen.

Samarbejde i fortrolighed med de andre deltagere på holdet.

Din rolle som færdiguddannet proceskonsulent

Den færdiguddannede proceskonsulent kan både påtage sig internt procesansvar i sin egen organisation, mens der også er fordele for virksomheder ved at engagere en ekstern proceskonsulent. Den eksterne proceskonsulent bliver typisk hyret til opgaver, som af den ene eller anden grund ikke bør blive løst af interne medarbejdere.

Ud over at opgaverne blot kan være midlertidige i deres natur, så er det særligt gældende for opgaver, hvor det er en fordel for virksomheden, at den udførende har en distance til virksomheden og dens medarbejdere, eller fordi proceskonsulenten har den fornødne ekspertise og derfor kan bistå ledelsen med en konkret opgave.

Den eksterne proceskonsulent hyres fx til opgaver såsom:

Fusioner, opkøb og sammenlægninger.

Konflikthåndtering, hvor en ekstern og uvildig person er påkrævet.

Implementeringsprocesser der ikke har fornøden fremdrift og intensitet.

Medvirken til at udbrede faciliterende kompetencer i virksomheden.

Deltagelse i konkrete arbejdssammenhænge i ledergrupper, hvor interne personer ikke kan benyttes.

Sanering og optimering af interne arbejdsflows, som kræver et sæt eksterne øjne.

Aflastning af ledelsespersoner på konkrete opgaver.

 

Med uddannelsen som proceskonsulent får du en række værktøjer, som du med det samme kan bruge i dit arbejdsliv og skabe værdi for din organisation.Rubrikannoncer

Med flere tusinde besøgende hver dag, vil din rubrikannonce her være et godt sted at få dit budskab ud.


Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Nanna Krogh (konstitueret chefredaktør)
nk@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.