Store maskiner skal redde truede insekter
I øjeblikket graves der nye vandhuller, og flere af Almindingens eksisterende vandhuller bliver gjort bedre. Arbejdet startede i tirsdags. Foto: Naturstyrelsen

NATUR | ALMINDINGEN | GRATIS
10. SEP 2021 • 08:21
Niels Vesterlund Mathiesen
Journalist

Store maskiner skal redde truede insekter

Der graves og arbejdes rundt omkring i Almindingen. Det gør man for at sikre og forbedre sjældne insekters liv. Almindingen er hjemsted for mange sjældne dyre- og plantearter. En del af dem lever store dele af deres liv omkring områdets vandhuller.

Stor kærguldsmed, grøn mosaikguldsmed, bred vandkalv og lys skivevandkalv. Det er de dyr, der nu får mulighed for at brede sig til nye levesteder, for der graves i alt fem nye vandhuller i Almindingen, og mange af de allerede eksisterende levesteder bliver også forbedret ved, at de eksempelsvis oprenses, eller brinkerne glattes ud, så de er bedre egnede som levesteder. Flere af arterne er globalt truede, og det glæder Naturstyrelsens skovfoged, Rasmus Munch Marcher, at de kan hjælpe insekternes levevilkår. Men det er et arbejde, der kræver ekspertise.

– Arterne er afhængige af relativt åbne vandhuller, hvor solen kan nå ned til overfladen og opvarme vandet tildigt om foråret. Derfor blev der allerede sidste år ryddet træer og krat omkring en del vandhuller i Almindingen, og nu går vi så videre med at fjerne eksempelvis tagrør og dunhammere nogle af de steder, hvor de er ved at overtage vandhullerne, siger Rasmus Munch Marcher, som også er Naturstyrelsens hydrologiansvarlige på Bornholm.

Arbejdet startede i tirsdags, hvor en gravemaskine gik i gang ved Lille Nydam. Indtil videre går meldingen på, at arbejdet vil fortsætte i flere uger. Man skal altså forberede sig på, at man kan støde på større maskiner i Almindingen.

– Det kan godt se lidt voldsomt ud med store gravemaskiner, der rumsterer i naturen. Men vi udfører arbejdet så nænsomt, som det er muligt, og når vi er færdige, vil det ikke vare længe, før den bare jord er groet til, og områderne igen er smuk natur – nu blot med bedre vilkår for de sjældne dyr, siger Rasmus Munch Marcher.Flere nyheder