Rovfugle æder ungerne - bestanden af skarver falder

8. DEC 2022 • 12:33INDLAND/KRIMINAL

Det faldende antal skarver er gode nyheder for organisationer, der ønsker regulering af den sultne fugl.

Bestanden af skarver i Danmark falder for andet år i træk.

Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitets DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Den danske ynglebestand er i 2022 opgjort til 30.266 par. Det er et fald på 2,9 procent sammenlignet med 2021.

Faldet skyldes blandt andet den stigende bestand af havørne, som spiser skarvernes unger.

Samtidig skræmmer havørnene de ynglende skarver væk fra deres reder, hvorefter krager og måger kan tage æg og små unger.

For nylig har Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Sportsfiskerforbund efterlyst en national plan for regulering af skarvbestanden.

Som det er i dag, kan man lokalt indhente tilladelse til at regulere skarven, der er en fredet fugl.

Ifølge fiskeriforeningerne er bestandene af saltvandsfisk som torsk, ålekvabbe, ål og skrubbe under pres fra skarven og er blevet kraftigt reduceret de senere år.

- Det bør ikke være fiskerne selv eller lokale organisationer, der skal stå for at aflive skarven. Det vil ikke gøre en forskel for bestanden af skarver i det store billede, har Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, sagt til Ritzau.

Der har dog også været tiltag for at nedbringe antallet af skarver i år.

Oliering af æg, som dermed bliver ødelagt, er især blevet foretaget af forvaltningen i Vestjylland.

Til gengæld mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at bekæmpelsen af skarver i stedet skal erstattes af naturens egen regulering.

- Set i lyset af den voksende havørnebestand bør man i højere grad lade naturen gå sin gang og lade rovfuglene være med til at bestemme skarvbestandens størrelse, siger Knud Flensted, biolog i DOF, i en udtalelse.

Desuden blev der i Smålandsfarvandet i 2022 for første gange konstateret et udbrud af fugleinfluenza i danske skarvkolonier.

Særligt tre kolonier blev hårdt ramt - og der blev fundet mere end 700 døde skarver.

Siden 2014 har den danske bestand været stabil på 30.000-33.000 par.

Størrelsen af skarvbestanden har i perioden svaret til cirka 80 procent af det antal par, der ynglede i landet, da bestanden kulminerede i årene omkring 2000.

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU