Stort skolekorps optræder i Tejn til sankthans

20. JUN 2022 • 15:36

Sankt Hans fejringen i Tejn bliver i år med både bål, skattejagt, snobrød og popcorn. Det fortæller Brita Hansen fra Tejn Borgerforening.

– Fakkeltoget starter klokken 20.30 neden for Dagli’Brugsen med et stort skolekorps fra Norge i spidsen. Korpset med 70 norske børn og unge vil senere på aftenen optræde med et tatoo.

Båltale bliver holdt af Hanne Bremholm, en engageret tilflytter og i øvrigt operasangerinde.