Nyt projekt: Energiø-omkostninger skal reduceres med milliardbeløb

Nyt projekt: Energiø-omkostninger skal reduceres med milliardbeløb
Et projekt kan reducere anlægsomkostningerne af energiøerne med over 20 milliarder kroner. Arkivfoto: Ørsted/Paul Langrock
22. JUN 2022 • 06:05

Energistyrelsen har givet tilsagn om 27 millioner kroner i støtte til et projekt, der skal spare de to energiøer for over 20 milliarder.

Et projekt, der skal være med til at reducere anlægsomkostningerne af de to energiøer med over 20 milliarder kroner, har fået tilsagn om et stort millionbeløb i støtte.

Offshore Energy Hubs er titlen på projektet, der netop har fået knap 27 millioner vil udvikle en række teknologier og løsningsmodeller til energiøerne, herunder inden for Power-to-X. Power-to-X kalder man det, når man bruger strøm til produktion af brint og andre energiformer. Men som teknologien er i dag, er den ikke klar til at blive taget i brug i stor skala. Knap 27 millioner kroner er der blevet givet tilsagn om i støtte til projektet, hvilket er det største beløb ud af de 26 projekter, der tirsdag fik annonceret støtte fra EUDP.

– Det overordnede formål med projektet er at reducere anlægsomkostningerne for de to første energiøer med over 20 milliarder kroner. Samtidig skal løsningerne fremtidssikre en ekspansion af energiø-konceptet internationalt. Projektet vil skabe en ramme for Bornholm som et fremtidigt storskala udviklings- og testcenter for energiø-teknologier og dermed styrke den danske industris førerposition på området, fortæller Jacob Østergaard, der er professor ved DTU Vind og Energisystemer og står i spidsen for projektet.

I beskrivelsen af projektet står der ydermere, at det skaber både direkte og indirekte værdi, hvilket sker gennem løsninger som understøtter stabil og robust drift samt øget profitabilitet af energiøerne, lyder det i projektbeskrivelsen.

De to energiøer er de første to af sin slags i verden, hvoraf den ene placeres på Bornholm. De skal efter planen realiseres inden 2030.

I pressemeddelelsen fra Energistyrelsen fremgår det, at Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter ialt 26 forskellige energiprojekter med 194,5 millioner kroner.

– Den store interesse i programmet har givet os mulighed for at støtte en bred vifte af energiprojekter – og vi er netop nødt til at satse bredt på mange teknologier, for at nå i mål med de energipolitiske målsætninger, siger Anne Grete Holmsgaard, der er formand for EUDP’s bestyrelse i meddelelsen.