Grønt lys til forundersøgelse for energiø
Arkivfoto: Berit Hvassum

ENERGI | BORNHOLM | GRATIS
24. JUN 2021 • 11:15
Marie Hofman
Journalist

Grønt lys til forundersøgelse for energiø

Energistyrelsen har den 21. juni 2021 givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for energiøen og de kommende havvindmølleparker i Østersøen. Det fremgår af en pressemeddelse fra Energistyrelsen.

Tilladelsen gælder fra 21. juni 2021 til 31. december 2023 og giver ikke i sig selv ret til at opføre havvindmøllerparker i områderne. Tilladelsen giver dog Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om forundersøgelsesområdet på havet.

– På baggrund af tilladelsen vil Energinet sende skibe i Østersøen for at undersøge og opmåle havbunden i forundersøgelsesområderne, hvor de to havvindmølleparker, kan placeres. Samtidig miljøundersøger Energinet også forundersøgelsesområdet, hvor der blandt andet foretages undersøgelser af dyrelivet, lyder det i pressemeddelsen.

Forundersøgelser på land kommer senere

De to havvindmølleparker skal kobles til en energiø på Bornholm. Forundersøgelser vil dog ikke omfatte denne del af projektet, hvor disse indledende undersøgelser på land vil skulle udføres senere.

Der vil dog blive lavet en samlet strategisk miljøvurdering (SMV) af energiøen og havvindmølleparker, som forundersøgelserne vil kunne bidrage til.

Samtidig vil forundersøgelserne også bidrage til, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for vinderen af udbuddet.

Denne risikominimering forventes at give lavere budpriser. Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

Når havvindmølleparkerne står færdig, vil de have en kapacitet på 2 gigawatt.

Senere på året vil Energistyrelsen igangsætte den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen på Bornholm og havvindmølleparkerne, og der forventes en høringsproces ultimo 2021/primo 2022, oplyser man i pressemeddelsen.Flere nyheder