Mulig Solcellepark Kildevad ?

SYNSPUNKT | 29. JUN 2022 • 15:30
Af:
Lisbeth og Mikal Bonde
Risenholmsvej 16 Østerlars
SYNSPUNKT
29. JUN 2022 • 15:30
Svar på debatindlæg fra European Energi. Der er et troværdighedsproblem fra solcellefirma.

Efter svar fra Jan Vedde European Energi mener vi, at der er et troværdighedsproblem angående solceller. Jan Vedde skriver, at der er udfordringer med folien på bagsiden af solceller på tagene. Han fortæller ikke om, hvad der er sat op i tidligere solcelleparker. Det er kun nu, når vi stiller spørgsmålstegn, at det kommer frem.

Hvorfor er det ikke blevet oplyst til folk, der sætter solceller på tagene, nu tror de, at de er grønne og klimavenlige, men der ophobes et enormt affaldsproblem til vores efterkommere, efterhånden som solcellerne skal skrottes. Dog er det ikke alle solceller, der er problemer med, men dem fra Kina har generelt et problem med bagsidefolien- Det står ikke på databladene, så folk har ikke en chance for at vælge grønt.

Jan Vedde oplyser ikke, at der også er et problem vedrørende CO2 forbrug ved fremstilling af solceller i Kina. Der bruges rigtig meget energi på fremstilling af glas og silicium samt på transport til DK.

Jan Vedde oplyser endvidere, at der er en risiko ved, at der er bly i solcellerne, deres egne eksperter vurderer, at der er en lav risiko for blyforgiftning….. Kan vi tro på det? Når der er andre ting, de har holdt skjult ( bl.a bagsidefolie med fluor) . Anlægget skal opsættes som grundvandsbeskyttelse, men grundvandsmagasinet i Østerlars er kun overlejret af et tyndt lag moræneler og som stedvist muligvis helt er fraværende ifølge undersøgelse af Niras, derfor vil selv en lille forurening hurtigt finde vej til grundvandet.

Jan Vedde oplyser, at den type solceller, der vil blive opstillet, er bi-facielle solceller. Her vil underlaget spille en stor rolle, da de høster sol forfra og bagfra. De kører et forsøg på Risø, for bedre udnyttelse af den form for solceller hvor underlaget er græs, grus eller sand, for bedre refleksion.

Hvis det er græs ,skal det holdes meget kort, da afstanden fra underlag til celle er af afgørende betydning, så det skal slåes mange gange årligt eller intensivt afgræsses af får (og det vil give nitratbelastning af grundvand til drikkevandsindvinding pga stærk hældende terræn).

Grus og sand ingen plantedække, biodivesitet lig 0, er det hvad vi ønsker os i et naturområde?

De optimale forhold for solceller er heller ikke til stede, naboen mod syd har en række høje træer der vil skygge, terrænget hælder kraftigt mod nord, 15-16 meters højdefald, det vil give lange skygger.

I European Energys projektbeskrivelse til kommunen oplyser de, at 22 hektar kan producere strøm til cirka 4.000 husstandes årsforbrug af el. DTU oplyser, at på Risø er opsat en test solcellepark af samme type som de vil sætte op i Østerlars, den er på 2 hektar, og den kan kun producere strøm til 120 husstandes årsforbrug og vel og mærke ved optimale forhold.

Har de vildledt kommunen? Vi får det til 1320 husstande under optimale forhold på Risø - hvad bliver resultatet så på ugunstige forhold i Østerlars, nok ikke 4000, som de skriver.