NOTITS | RØNNE
4. DEC 2021 • 10:55
Niels Ebdrup
Journalist

Rønneborgere får penge

52 borgere i Rønne har nu modtaget samlet 280.000 kroner i julelegater fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat.

– Legatet havde ved ansøgningsfristens udløb den 1. november 2021 modtaget 69 ansøgninger. Størstedelen af modtagerne er enlige folke- og førtidspensionister samt handicappede. Enkelte enlige mødre eller fædre har også modtaget en legatportion, skriver bestyrelsesformand for Brdr. E., S. og A. Larsens Legat, Henrik Engell Rhod, i en pressemeddelelse.

Legatstifteren har fastsat som ufravigeligt krav, at julelegatmodtagere i mindst fem år og aktuelt skal have bopæl i Rønne eller Knudsker sogne. Antallet af ansøgninger om julelegat er over tid faldet fra 110 ansøgninger i 2013 til 69 ansøgninger i år.Flere nyheder