Robust kvæg søges til skoveng
24. JAN 2021 • 16:04 • AF ANETTE VESTERGAARD • GRATIS

Robust kvæg søges til skoveng

NATUR

En lille skoveng midt i Almindingen søger robust kvæg til naturpleje.

Det er Naturstyrelsen Bornholm, der udbyder forpagtning af Rytterknægtengen beliggende Springbakkevejen 10 i Almindingen.

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer.

Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer.

Græsningen skal ifølge Naturstyrelsen sikre, at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.

Forpagtningen har et areal på cirka 2,5 hektar, der skal afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstryk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både dyr og planter.


Arealet ligger på Springbakkevejen i udkanten af Almindingen. Foto: Naturstyrelsen

Frist for indlevering af bud er den 2. februar 2021 kl. 12.

Man lan læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor man også finder udkast til kontrakt, tilbudsblanket og tro og love-erklæring.

Kontrakten løber i fem år fra den 1. januar 2021.
Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Øjvind Hesselager (chefredaktør)
oh@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.