Mistanke om gift i jorden otte steder på Bornholm
Opalsøen på Nordbornholm er et af de områder, der indgår i regionens giftundersøgelse. Opalsøen er et område med stor tilstrømning af mennesker, især i sommerhalvåret. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

MILJØ | BORNHOLM | GRATIS
10. SEP 2021 • 19:45
Anette Vestergaard
Journalist

Mistanke om gift i jorden otte steder på Bornholm

Fund af gift fra brandskum i kvæg sætter gang i landsdækkenbde undersøgelse – otte lokaliteter udpeget i Allinge og Rønne.

Danske Regioner er nu klar med et overblik over brandøvelsespladser i Danmark. Her kan man se, om pladserne ligger i en risikozone i forhold til boliger, grundvand eller overfladevand, men ikke hvorvidt de er forurenede. Det skal undersøges nu, og på Bornholm har man udpeget otte lokaliteter i henholdsvis Rønne og Allinge.

Tiltaget kommer ifølge Danske Regioner, fordi stoffet PFOS, som findes i brandskum, er kommet i søgelyset. Det sker, efter at der er gjort store fund i køer, som har græsset tæt på en brandskole i Korsør.

Potentiel risiko for drikkevand

De fem regioner har derfor nu i samarbejde med kommunerne indsamlet oplysninger om, hvor der ellers har været eller er brandøvelsespladser i Danmark. Oplysningerne er fredag sendt til Miljøstyrelsen.

Danske Regioners opgørelse viser, at der samlet set er fundet 145 lokaliteter i landet, som skal undersøges nærmere.

Af opgørelsen kan man se lokaliteternes adresse samt en vurdering af, om pladserne potentielt kan udgøre en risiko for mennesker, grundvand eller overfladevand.

Det vides dog ikke, om pladserne er forurenede eller ej, og derfor har regionerne besluttet at samtlige eksisterende brandøvelsespladser skal undersøges nu.

Højrisiko får første prioritet

Flere regioner har allerede igangsat udarbejdelsen af redegørelser for brandøvelsespladserne. Det vil sige, at man ved hjælp af arkivmateriale, interview og andet undersøger, hvordan, hvornår og hvor ofte der har været anvendt PFOS-holdigt brandskum på lokaliteten.

– Vi er nødt til at undersøge pladserne meget grundigt, før vi kan sige, om de er forurenede, og om det i så fald har en indflydelse på menneskers sundhed eller drikkevand. Jeg forstår godt, hvis nogen synes, at det burde gå hurtigere – men det er et ressourcekrævende arbejde, og det er vigtigt, at vi først prioriterer de steder, hvor risikoen er størst, udtaler Heino Knudsen fra Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

 


Info

Nyere viden om PFAS-stoffernes giftighed betyder, at Miljøstyrelsen i juli 2021 sænkede grænseværdien for, hvor meget PFOS der må være i jord og grundvand.

 

 

Otte lokaliteter skal undersøges

Rønne:

Beredskabstyrelsen Bornholm Brandøvelsesplads

Rønne Brandstation

Bornholms Lufthavn

Øvelsesplads Louisenhøj.

 

Allinge:

Opalsøen

Moseløkken Stenbrud

Hammerhavn

Beredskabstyrelsen Bornholm

Kilde: Danske Regioner.Flere nyheder