Debat: Havneprojekterne er kejserens nye klæder

SYNSPUNKT | 29. JUN 2022 • 16:00
Af:
Ivar Holm
Eriksvej 25
Rønne
SYNSPUNKT
29. JUN 2022 • 16:00
Det syner af meget og tales ofte op, men de store projekter på og omkring Rønne Havn er kun til stærkt begrænset nytte for bornholmsk økonomi, skriver Erik Holm.

Jeg mindes ovennævnte eventyr. For eksempel når der tales om krydstogtsturisme. Center for Regional- og Turismeforskning i Hasle udarbejdede et papir til Folkemødet i 2016, hvoraf det fremgik, at dagsforbruget for en krydstogtturist i en mellem-havn som Rønne er 360 kroner. Det er at ligestille med en lejrskoleelev.

Disse turister har købt en pakkerejse og modtager fuld service om bord. En bekendt belærte mig om, at de dog køber en bustur på øen. Forleden dag så jeg imidlertid, at M/S ”Viking Cinderella” kører sine egne busser i land. Så der røg også den illusion. De 360 kroner resulterer ikke i mange ”varme hænder”. Det eneste bornholmerne, inklusive patienterne på det nærliggende hospital, får ud af skibenes anløb, er nedfald af deres røggasser. Havnen får nogle havnepenge, men de penge går til afdrag på havnens astronomiske gæld.

Havnen opfører sig som en gøgeunge. Kanondalen er væk, og nu arbejdes der på at inddrage andre dele af Sydhavnsområdet. Til hvilken nytte? Vindmølleprojektet bruger blot havnen som omladningsplads. Det er ikke smeden fra Bæla, der arbejder med disse højt specialiserede opgaver. Havnen er bevogtet af høje hegn og brysk vagtpersonale, men fra Galløkken og foran det tidligere Sydhavns Cafeteria kan man se campingvogne og beboelsescontainere til måske over 100 personer. Når disse rejsemontører er færdige her, så flytter de videre. Da Sydhavnens Motorværksted blev spurgt, om hvor mange arbejdspladser vindmøllerne havde kastet af sig, var svaret: "Ingen, men vi har undgået at fyre en mand".

En del af vindmølleprojektet er højspændingsstationen på Sydbornholm. Dette projekt er så stort og specielt, at det skal i EU-udbud. Næppe nogen bornholmsk virksomhed kan gabe over dette. Direkte forespurgt på mandagens møde på Snorrebakken svarede projektudbyderne også, at der nok skal bruges nogle til "opstilling af en skurby, rengøring, forplejning og vedligeholdelse". (Se referat i tirsdagens udgave af Tidende).

Det er en kilde stadig forundring, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen ustandseligt fremhæver ovennævnte projekter som svaret på Bornholms fremtid. Borgmesteren foreslog, at højspændingsstationen blev lavet som et oplevelsescenter. Jamen – jamen - i Danmark er folk bange for udstråling fra mobiltelefoner, hvorledes er det så at færdes i en transformator?

Det vil være interessant, hvis CRT laver en undersøgelse af, hvordan de nævnte vindmølle- og energiøprojekter påvirker den lokale økonomi, ud over at Danmarks svageste skattegrundlag skal finansiere veje, kloakker, renovation, brandberedskab m.m.