De unge kan få et træningslokale
Trygfondens bornholmske repræsentant i Region Hovedstaden, Karen Bladt, og projektgruppen i Ungehuset, Mads Klausen, Lasse Berghof og Stine Borg (Bent Harding var fraværende. Privatfoto

DONATION | RØNNE | GRATIS
1. SEP 2021 • 14:11
Holger Larsen
Journalist

De unge kan få et træningslokale

Ungehuset på Sveasvej i Rønne er kommet et stort skridt nærmere en etablering af et træningslokale, efter at Trygfonden har imødekommet en ansøgning om at støtte sagen.

Ungehuset er en del af Bornholms Familiecenter og Bornholms Regionskommune. I huset arbejdes der med en række socialpædagogiske indsatser, terapeutiske forløb og behandling til unge og deres familier. Målgruppen er unge i alderen 14-23 år med væsentlige behov for støtte.

Ungehusets projektgruppe skriver i en pressemeddelelse blandt andet:

– Vi ønsker at kunne tilbyde endnu flere af vores unge et liv med motion, sundere livsstil og sociale relationer i et trygt miljø i en opstartsfase. Det er svært for mange af vores unge at deltage i de etablerede træningscentre på øen, da problematikker som angst, lavt selvværd, usikkerhed, overvægt, skolevægring, problemgivende forbrug af rusmidler med mere er styrende for mange af de unge. Problematikker, der gør det meget udfordrende at deltage i de offentligt tilgængelige træningssteder. Vi har tidligere med vores cykelhold set, hvordan vi sammen med de unge kan støtte dem i på sigt at komme ud i fritidsaktiviteter, som tilbydes på øen.Flere nyheder