Bornholmsk debatmøde om EU's økonomiske bolværk
Arkivfoto: Berit Hvassum

EU | RØNNE
9. OKT 2021 • 11:54

Bornholmsk debatmøde om EU's økonomiske bolværk

Folkebevægelsen mod EU mener, at BRK - sammen med landets øvrige kommuner - vil få mere økonomisk frihed, hvis Danmark frigør sig fra EU's Finanspagt, og derfor har Folkebevægelsen arrangeret en borgerhøring, som finder sted lørdag klokken 14 på Rønne Bibliotek. 

Med ord som "EU" og "finanspagt" øverst på plakaten er der en vis risiko for, at arrangørerne allerede har tabt en del folk dér. 

Men lørdagens borgerhøring om EU's finanspagt på Rønne Bibliotek er mere end blot tunge ord, lyder det fra både arrangør og debattører.

Lørdagens borgerhøring er arrangeret af Folkebevægelsen mod EU og finder sted på Rønne Bibliotek fra klokken 14:00 til 16:30.

Det er også muligt at deltage digitalt via Facebook-siden: "Folkebevægelsen mod EU på Bornholm - Bornholmskomitéen":. 

Læren fra finanskrisen

Efter at finanskrisen 2008-2009 fik de finanielle markeder verden over til at kollapse, kastede verden ud i den værste recession siden 1930'erne og var ved at få hele kapitalismen til at falde sammen, indgik EU en traktat - Finanspagten.

Den skal fungerer som et økonomisk bolværk mod kommende kriser, og generelt være med til at sikre økonomisk stabilitet i hele EU. Særligt de Sydeuropæiske landes store budgetunderskud i 00'erne - og særligt Grækenlands - havde rystet EU i dens grundlag. 

Kun massive låneprogrammer til disse gældsramte lande var med til at redde den europæiske union fra at bryde sammen.

Som en central del af EU's Finanspagt er derfor også at indfører mere finanspolitisk disciplin i de enkelte enkelte medlemslande - og isærdeleshed i ØMU-landene, dem som er med i euroen. 

Traktaten blev vedtager marts 2012, og har siden været bindende for de 19 eurolande samt de tre øvrige medlemmer af EU, der frivilligt har valgt at underlægge sig bestemmelserne. Det vil sige Rumænien, Bulgarien og Danmark.

For Finanspagten

Heidu Burgedahl Kristiansen deltager fra Venstre Bornholm i debatten. Hun er stor tilhænger af EU, som var en af grundene til, at hun gik ind i politik. 

– Jeg synes, EU vedrører os allesammen. Den tryghed og stabilitet, vi har brug for i vores hverdag, den kommer sig af, at vi er medlem af EU, og det synes jeg, vi som bornholmere har en tendens til at tage for givet. Så jeg synes godt, at vi kunne snakke mere om EU. 

Venstres holdning til Finanspagtet er da også positiv og støttende: 

– Det er en sikkerhed for, at vi har en økonomisk stabiltiet i hele EU, som er med til at sikre, at vi ikke har for store udsving, som skaber uro og usikkerhed. Og den er med til at minimere den tanke, at medlemslande bare kan bruge løs af pengene, før de er tjent, siger Heidi Burgerdahl. 

I mod Finanspagten

I en pressemeddelelse udtaler Jens Kristiansen, der er formand for Folkebevægelsen mod EU på Bornholm: 

"Bornholms Regionskommune er ligesom landets øvrige kommuner underlagt reglerne for EU's budget finanspagt via den såkaldte budgetlov. Det bliver ofte glemt i debatten her på Bornholm". 

Og i samme pressemeddelelse tilføjer formanden for Folkebevægelsen mod EU på landsplan Susanna Dyre-Greensite: 

"Danmark kan, fordi vi har sagt nej til euroen, selv bestemme om vi vil være med i EU's finanspagt eller ej. Det er ikke muligt for de lande, der har indført euroen. I folkebevægelsen mod EU ser vi gerne, at Danmark frigør sig fra EU's finanspagt. Det vil kunne give Bornholms Regionskommine en højere grad af kommunalt selvstyre over egne finanser og styrke demokratiet".Flere nyheder