Aftale om kulturen fokuserer på børn og unge
Kulturaftalerne skal blandt andet fremme unges lyst til at udtrykke sig kunstnerisk gennem musik. Arkivfoto: Allan Rieck

10. FEB 2021 • 12:02 • AF TORBEN ØSTERGAARD MØLLER • GRATIS

Aftale om kulturen fokuserer på børn og unge

KULTUR

Kulturminister Joy Mogensen (S) løftede onsdag sløret for 12 nye fireårige kulturaftaler, som hun har indgået med landets kulturregioner – heriblandt Bornholms Regionskommune, oplyser en pressemeddelelse fra kommunen.

Den nye aftale giver kommunen en ekstraordinær mulighed for at udvikle nye samarbejder med øens kulturaktører og uddannelsesinstitutioner om at skabe flere og bedre kulturtilbud til børn og unge på Bornholm.

De næste fire år skal aftalens parter arbejde med tre indsatsområder (se herunder), som henholdsvis skal give børn og unge indsigt i den bornholmske natur- og kulturarv, fremme unges demokratiske dannelse og stimulere børns lyst til at udtrykke sig kunstnerisk gennem musik.

Formand for kommunens job-, udvikling- og fritidsudvalg Erik Lund Hansen (S) siger i pressemeddelelsen:

– Kulturaftalen giver Bornholm en fantastisk mulighed for at styrke børns og unges kulturelle dannelse og bringe dem endnu tættere på kunst, kultur og natur. De næste fire år vil vi stille skarpt på kultur- og naturarv, demokratisk dannelse og musikalske fællesskaber. Vi vil gerne invitere børn og unge til at bidrage med nye vinkler til fortællingen om Bornholm.

I kulturaftalen for Bornholm, som gælder for årene 2021-24, er der i alt afsat en årlig økonomisk ramme på 736.000 kroner til diverse projekter. Bornholms Regionskommune bidrager med 436.000 kroner årligt, imens Kulturministeriet giver et årligt statsligt tilskud på 300.000 kroner.

Kulturminister Joy Mogensen siger i en meddelelse på Kulturministeriets hjemmeside:

– Med de nye aftaler styrker staten og kommunerne sammen børn og unges aktive deltagelse i kulturlivet. Det er for mig den helt centrale nøgle til at udvikle fremtidens kulturliv. Samtidig er lokalt engagement og frihed til nytænkning hjørnesten i konceptet og nøglen til aftalernes succes. Jeg er glad for, at vi har lavet nogle aftaler, der rækker helt frem til 2024, så vi har nogle faste og stabile rammer for kulturregionernes arbejde.

Kulturaftaler er frivillige, fireårige aftaler, som kulturministeren kan indgå med en kommune eller en gruppe af samarbejdende kommuner. Kommunerne i en aftale udgør en kulturregion. I den kommende fireårige periode har 73 kommuner ønsket at indgå en aftale med kulturministeren. Det er 75 procent af alle kommuner. Fokus i kulturaftalerne er at koordinere en fælles indsats for udvikling af kunst- og kulturlivet, og i de kommende fire år vil initiativerne altså hovedsageligt være rettet mod børn og unge.

Statens bidrag til udviklingsinitiativerne er på i alt 20,1 millioner kroner årligt i 2021-24 fra "Puljen til kultur i hele landet", som kommer fra udlodningsmidlerne (kommer fra Danske Lotteri Spils virksomhed samt en del af overskuddet fra Det Danske Klasselotteri). Sammen med kulturregionernes samlede egenfinansiering på 27,8 millioner kroner i 2021 udgør de den økonomiske ramme for kulturaftalerne.

 


Kulturregion Bornholm

Aftaleperiode: 1. januar 2021 til 31. december 2024

• Aftalen er indgået mellem kulturministeren og Kulturregion Bornholm.

• Vision:

I de næste fire år vil Kulturregion Bornholm arbejde mod en vision om at styrke børn og unges forudsætninger for en livslang og aktiv deltagelse i kultur- og samfundslivet. Gennem møder med kunst, kultur og natur vil vi bidrage til børn og unges alsidige udvikling og motivere dem til at være reflekterede, vidende og tolerante medskabere af vores fælles fremtid.

• Aftalen har tre indsatsområder:

Kulturelle rødder – skal sikre bornholmske børns og unges kendskab til deres kultur- og naturarv samt understøtte deres sociale, kreative og faglige kompetencer gennem æstetiske læringsprocesser.

Demokratisk dannelse – udfolde kultur-og naturhistoriens potentiale for at fremme unges kompetencer, muligheder og lyst til at deltage aktivt i samfundslivet samt øge deres involvering i formidlingen af den bornholmske kultur- og naturarv.

Musikalske fællesskaber – give bornholmske børn adgang til et musikalsk fællesskab, som styrker deres musikalske, sociale og personlige evner samt styrke samspillet af faglige kompetencer mellem musiklærere på skoler og kulturskolelærere samt sikre, at flere børn og unge bliver musisk aktive og engagerer sig i de lokale musikmiljøer.
Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Øjvind Hesselager (chefredaktør)
oh@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.