Rønne Varme frikendt i voldgiftsretten
Foto: Jens-Erik Larsen

7. JUN 2019 • 12:22 • AF REDAKTIONEN

Rønne Varme frikendt i voldgiftsretten

Artiklen opdateres...
Voldgiftsretten har frikendt Rønne Varme i alle anklager i en sag, hvor Bornholms El-Produktion, der er et af Bornholms Energi og Forsynings selskaber, har opkrævet 92 procent af omkostningerne for en ombygning af den store Blok 6 på havnen i Rønne hos Rønne Varme.

Konflikten mellem de to parter strækker sig tilbage til udvidelsen af Bornholms El-produktions kraftvarmeværk på Rønne Havn. Rønne Varme blev pålagt af Bornholms El-produktion at afholde 92 procent af omkostningerne til byggeriet af Blok 6, hvor der produceres el og varme fra afbrænding af træflis.

Rønne Varme havde ikke givet samtykke til byggeriet og nægtede at betale det fakturerede beløb. Rønne Varme protesterede og afregnede den leverede varme til en lavere pris, der var i overensstemmelse med den eksisterende varmeleveringsaftale.

Derfor trak Bornholms El-produktion Rønne Varme i voldgiftsretten.

– Retten har primært forholdt sig til, om Bornholms El-produktion havde ret til at ophæve den allerede i 2017 opsagte varmeleveringsaftale, der har et opsigelsesvarsel på 2 år, siger Ingolf Lind-Holm, bestyrelsesformand i Rønne Vand og Varme (RVV) – moderselskabet til Rønne Varme.

– Retten har givet RVV ret i alle påstande, siger Ingolf Lind-Holm til Bornholms Tidende.

Afgørelsen indebærer, at Rønne Varme ikke skal betale de 45 millioner kroner, som BEOF gjorde krav på. Beløbet var to års opsummeret mindrebetaling, som Voldgiftsretten torsdag fastslog var uretsmæssig.

Bornholms El-Produktion er dømt til at betale alle sagens omkostninger. Det kommer til at koste Bornholms El-produktion 1,9 millioner kroner, hvoraf de 757.400 kroner skal dække Rønne Varmes udgifter.

Det kostede 124 millioner kroner at opføre Blok 6, og RVV har fastholdt, at byggeriet var for dyrt og utidssvarende.

I lyset af konflikten ønsker RVV, der er ejet af forbrugerne i Rønne, at bygge eget varmeværk i Rønne. Tidligere på året ansøgte RVV kommunen om tilladelse til et nyt 30 MW varmeværk, der skal producere fjernvarme med en kombination af flisafbrænding og elektriske varmepumper, hvilket forventes at forhindre stigninger i varmeprisen for forbrugerne, samtidig med at teknologien begrænser CO2-udledningen med 46.000 ton om året ifølge Rønne Varmes egne oplysninger.

– Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt kommer i gang med at bygge den nye varmecentral. Vi kan ved folketingsvalget se, at der var fokus på miljøet og CO2-mål, hvilket må skabe grobund for opbakning, siger Ingolf Lind-Holm.

En tilsvarende voldgiftssag om varmebetaling mellem RVV og BOFA, der ligesom BEOF er kommunalt ejet, er også under behandling.

Kendelsen kan læses her: