Flere brugere skal sikre institution
Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

26. MAR 2019 • 19:03 • AF HOLGER LARSEN

Flere brugere skal sikre institution

Bornholms Regionskommune er i gang med at finde frem til en model, hvor der kommer flere brugere af Løvstikken i Klemensker og dermed sikrer en bedre økonomi i institutionen.

Der ventes med en uændret drift en merudgift på en million kroner i 2019 i det specialiserede døgn-og aflastningstilbud for børn, unge og hjemmeboende voksne. Det skyldes ganske enkelt, at der har vist sig at være et faldende behov for pladserne. Man er derfor nødt til at foretage sig noget. Der har været regnet på, hvad det ville koste at flytte pladserne til Røbo eller Klintebo i Aakirkeby.

Det har imidlertid vist sig at være dyre løsninger. Politikerne har derfor bedt forvaltningen om at vurdere mulighederne for andre aktiviteter, der kan dele bygningen med Løvstikkens målgruppe.

Sagen har været til behandling nogle gange i både børne- og skoleudvalget og social- og sundhedsudvalget.

Børne- og skoleudvalget besluttede senest sagen var på dagsordenen, at man beder administrationen belyse muligheden for, at Løvstikken også kan omfatte voksne på midlertidige ophold. Udvalget ønsker også, at der bliver set på mulighederne for at flytte dele af STU-tilbuddet til Løvstikken. STU er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Nogle af brugerne på Løvstikken går i forvejen på STU.

Mælkebøtten

I sagsfremstillingen nævnes også en mulighed for at flytte specialbørnehaven Mælkebøtten fra Svaneke til Klemensker, således at børnehaven kan benytte den ledige kapacitet i bygningen.

Man har samme målgruppe og dermed fælles behov for handicapvenlig indretning og udearealer, nævnes det. Udvalget har dog ikke i første omgang ønsket den mulighed nærmere undersøgt.

Institutionen Løvstikken blev i 2013 etableret i det tidligere plejehjem i Klemensker.