Kæmpeåen venter stadig
Benny Thiesen er en af de lokale beboere i området, der er med i projektet. Foto: Jens-Erik Larsen

17. FEB 2019 • 18:00 • AF HOLGER LARSEN

Kæmpeåen venter stadig

Det er mere end to år siden, at Den Danske Naturfond gav tilsagn om en bevilling på 1,5 mio. kr. til Fuglesangsprojektet i Rutsker. Men forhandlinger med lodsejere, der skal sælge jord til projektet, trækker fortsat ud. Derfor er projektet endnu ikke kommet i gang.

Det fremgår af referatet fra det seneste møde i natur- og miljøudvalget, hvor politikerne fik en orientering om prioritering af, hvordan midlerne til naturpleje tænkes prioriteret i 2019.

Projektet for sprækkedalen Fuglesangen har været undervejs i mange år med nogle af de lokale beboere som initiativtagere. Projektet består i opgravning af rørlagt vandløb (Kæmpeåen) og etablering af nyt åbent overfladenært vandløb over en strækning på cirka 1.300 meter, indhegning af en del af området og genetablering af eng. Det er planen at lave både sti og udsigtstårn i området. Kommunen har allerede givet landzonetilladelse til tårnet.

Flere bornholmske naturforeninger er med i projektet, og skovfoged Ole Holm Pedersen fra kommunen er projektleder. Ud over naturfonden har bornholmske fonde også meddelt tilsagn om støtte.

Der har til gengæld været mere gang i Projekt Præstemosen i Klemensker, som udvalget også blev orienteret om. Her blev der i dalen ved Klemens Kro i 2018 opgravet et rørlagt vandløb og etableret et nyt overfladenært vandløb over en strækning på ca. 300 m.

Her er det planen, at man i år fortsætter projektet med indhegning og afgræsning af arealet både nord og syd for Simblegårdsvej, renovering af stisystemet i området samt etablering af bygning med halvtag ved mosen. Projektet er budgetteret til 306.000 kr., som kommer fra Grøn ordning.