Byorkester skal ud af Musikhuzet
Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

14. SEP 2018 • 20:03 • AF HENRIK NIELSEN

Byorkester skal ud af Musikhuzet

Rønne Byorkester har to år til at finde et nyt sted at være. I forbindelse med indgåelsen af det kommunale budget nåede et flertal i kommunalbestyrelsen til enighed om at spare de 28.000 kroner, der betales for, at orkestret kan holde til i Musikhuzet. Besparelsen bliver dog først gennemført i 2021, og den mellemliggende tid skal bruges til at finde et nyt sted at være.

Siden budgetaftalen faldt på plads har formand Kaj Erik Mortensen været i kontakt med Erik Lund Hansen (S), som er fungerende formand for job-, udviklings- og fritidsudvalget.

– Han er meget positivt stemt overfor Rønne Byorkester og at finde en god løsning, vi kan være tilfredse med om to år. Så vi er rimelig fortrøstningsfulde, selv om vi er kede af at skulle ud af Musikhuzet, siger Kaj Erik Mortensen.

Lige i hovedet igen

I Musikhuzet har byorkestret optimale forhold, og formand Kaj Erik Mortensen kan ikke umiddelbart få øje på en nem løsning på den udfordring, orkestret er havnet i, og som bliver en realitet i 2021.

– Vi skal især bruge en vis højde til loftet, og det findes også rundt omkring på skolerne. I et lavloftet lokale får vi lyden lige i hovedet igen. Så har vi brug for et sted til vores nodearkiv, og nogle af instrumenterne er for store til at slæbe med frem og tilbage hver gang, så der har vi brug for skabe eller noget andet, der kan aflåses, siger han og tilføjer:
– Så vi kan ikke lige se for os, hvordan vi finder en nem løsning, men det håber vi, at vi kan finde i løbet af to år.

Uanset hvad så er han som formand ked af, at Rønne Byorkester skal rykke ud af Musikhuzet.
– Det er også der, vi holder en del af vores koncerter, siger Kaj Erik Mortensen.

Ikke husleje

Selv om Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Kristendemokraterne og SF har indgået en aftale om det kommunale budget, er det endnu ikke officielt vedtaget endnu. Det bemærker Kaj Erik Mortensen også, da Bornholms Tidende taler med ham.

Derudover gør han opmærksom på, at det beløb, Musikhuzet modtager for at huse Rønne Byorkester, ikke er fastsat som husleje.

– Det blev i sin tid fastsat som et tilskud til Musikhuzet fra Rønne Kommunes side. Det var dengang, hvor vi og musikamatørerne blev rykket ind i Musikhuzet fra biblioteket, hvor vi var dengang. Så beløbet dækker egentlig ikke den leje, vi skulle betale, hvis vi skulle betale egentlig husleje, siger Kaj Erik Mortensen.

Regionskommunen betaler det samme til Musikhuzet for både Rønne Byorkester og Bornholms Musikamatører. Det er 28.000 kroner for hver. Begge dele er sparet væk fra 2021.

– Oprindeligt er det ikke et beløb, der er fastsat som husleje, men som en del af kommunens tilskud til spillestedet, siger Kaj Erik Mortensen.

Orkestermedlemmers alder spiller en rolle

Siden 1997 har Rønne Byorkester holdt til i Musikhuzet, og i alle år har først Rønne Kommune og siden Bornholms Regionskommune betalt Musikhuzet for at huse orkestret. Den ordning udløber i 2021.

I stedet skal der arbejdes på at finde egnede kommunale lokaler til Rønne Byorkester, der er godkendt som en folkeoplysende forening. En del folkeoplysende foreninger kan modtage et kommunalt lokaletilskud, men den mulighed har byorkestret ikke.

Der ydes nemlig ikke lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år.

En særordning

Af budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Kristendemokraterne og SF fremgår det, at kommunens finansiering af Rønne Byorkesters husleje er en særordning, som stammer fra en politisk beslutning i 1997.

I den forbindelse fik både orkestret og Bornholmske Musikamatører anvist lokaler i Musikhuzet Bornholm, der på daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amtskommune.

I dag ligger brugsretten til lokalerne hos Fonden Musikhuzet Bornholm, og derfor har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til dem.

Kommunale lokaler

Fjernelsen af tilskuddet fra 2021 betyder, at enten er Rønne Byorkester nødsaget til at rejse finansieringen fra anden side eller søge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger.

Alternativt kan det afdækkes, om lejemålet kan indarbejdes i den nye aftale med Musikhuzet fra 2021.