Hans Rømer Skolen presset af faldende elevtal

10. AUG 2018 • 20:07 • AF ANETTE VESTERGAARD

Hans Rømer Skolen presset af faldende elevtal

For første gang siden sammenlægningen af Aaker Skole, Mosaikskolen og Vestermarie Skole er Hans Rømer Skolen i Aakirkeby nu en etsporsskole.

Hans Rømer Skolen har kørt med to spor siden 2014, men på tirsdag starter kun 27 elever op i nulte klasse på skolen i Aakirkeby.

Pernille Rigstad, som har været konstitueret skoleleder på Hans Rømer Skolen siden årsskiftet, tager situationen med ro, men indrømmer, at der skal rettes op på kommunikationen ud af til.

– Vi skal blive bedre til at fortælle de gode historier. Vi mener selv, at vi har dokumenteret, at vi er et godt skoletilbud, både hvad angår faglighed i undervisningen og god trivsel blandt lærere og elever, siger Pernille Rigstad.

Kontroversielle sager

Og mens hverdagen har været præget af gode faglige resultater, har de negative historier dominieret billedet af Hans Rømer Skkolen ud af til.

Uenighed mellem ledelse og skolebestyrelse i forbindelse med skolens økonomi førte i starten af året til, at budgettet for det kommende skoleår, som starter på tirsdag i næste uge, først blev godkendt i maj.

Derudover har der været en del utilfredshed med holddannelse i andenklasserne – altså samundervisning af eleverne i de to andenklasser – en principsag, der i mellemtiden er blevet vurderet af Undervisningsministeriet og erklæret lovlig.

Endelig klagede den daværende skolebestyrelsesformand Roar Green over afviklingen af skolebestyrelsesvalget i maj måned. En kontroversiel sag, der endte på koncerndirektør Johannes Nilssons bord, fordi flere af de involverede parter var inhabile.

Fem elever udmeldt

Måske af samme grund er der mindst fem tidligere elever fra Hans Rømer Skolen, der på tirsdag starter i en anden skole – heraf en del på Sydbornholms Privatskole.

– Det er svært at sige, hvad det er, der gør, at forældre vælger skolen fra, siger Pernille Rigstad, men hun understreger, at man nu ser fremad og blandt andet arbejder offensivt med at booste den nye nulte klasse med ekstra ressourcer.

– Vi har sat to vejledere ind på den klasse, der starter på tirsdag, som er specialiseret i henholdsvis dansk og matematik. De har særlige kompetencer til at styrke det faglige miljø, og de kommer ind fire timer om ugen og støtter børnehaveklasselederen og de øvrige lærere på årgangen. Så vi sætter turbo på indskolingen – uden at presse de små, siger Pernille Rigstad og understreger, at vejledningen især sættes ind for at styrke det faglige niveau blandt underviserne.

Den børnehaveklasseleder, der er blevet til overs på Hans Rømer Skolen, nu hvor der starter en nulteklasse i stedet for to, er blevet tilbudt arbejde på Paradisbakkeskolen i Nexø.