Flere dyr på vej til Bakkegård
Arkivfoto

21. JUL 2018 • 13:44 • AF ELISABETH KROGH

Flere dyr på vej til Bakkegård

Bornholms Regionskommune har givet miljøgodkendelse til Bakkegård på Dyndebyvejen i Poulsker.

Miljøgodkendelsen muliggør, at kvægproduktionen kan udvides fra 120 malkekøer 240 malkekøer, og fra 28 kviekalve til 52 kviekalve samt fra 104 kvier og 60 tyrekalve 188 kvier og 120 tyrekalve.

Udvidelsen gennemføres i to etaper, hvor dyreholdet i første etape udvides i eksisterende bygninger, men der i anden etape opføres en ny kostald øst-nordøst for den eksisterende halmlade. Ved stalden opføres en gyllebeholder på 500 m3 og to fodersiloer, og de tre eksisterende køresiloer til ensilage forlænges med 42 m.

Eventuelle klager over afgørelsen skal kommunen have senest den 16. august.