Business Center Bornholm truet af lukning: Nogen har mistet jordforbindelsen
Direktør ved Business Center Bornholm, Frederik Romberg. Arkivfoto

11. MAJ 2018 • 13:04 • AF SOFIE EJDRUP

Business Center Bornholm truet af lukning: Nogen har mistet jordforbindelsen

– Der er nogen, der har mistet jordforbindelsen.

Direktør ved Business Center Bornholm, Fredrik Romberg, stiller sig mildt sagt uforstående over for et nyt politisk udvalgs anbefalinger, der lægger op til at lukke de regionale vækstfora og flytte kommunernes selvstændige erhvervsfremmeindsats til frem nye erhvervscentre.

Som det fremgår af dets navn, Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, har udvalget til formål at forenkle det system, der i dag arbejder med at fremme dansk erhvervsliv.

Hvis regeringen vælger at følge anbefalingerne, vil det betyde et farvel til Vækstforum Bornholm og dermed også Business Center Bornholm.

Frederik Romberg vurderer, at Business Center Bornholm årligt er i kontakt med mellem 700 og 800 bornholmske iværksættere og erhvervsdrivende og vejleder omkring 130 virksomheder i individuelle forløb.

– Når man fjerner den tætte kontakt mellem kunden og erhvervsfremmesystemet, mener vi, at det går helt galt. Man kan ikke sidde ved en platform i København og tro, at man kan erstatte det lokale kundskab, uddyber han og tilføjer, at konsulentfirmaet COWI i en rapport sidste år netop fremhævede centrets nære kontakt med kunderne, som det mest positive ved Business Center Bornholm.

Udover Business Center Bornholm må også Destination Bornholm og en lang række lokale projekter dreje nøglen om, hvis regeringen vælger at lukke Vækstforum Bornholm, heriblandt Bornholms iværksætterprogram, Bedre erhvervsuddannelser og Fødevare-klyngeudvikling.

Forenklingsudvalgets anbefalinger har modtaget kritik fra flere kanter, blandt andet fra borgmester Winni Grosbøll (S), som i Bornholms Tidende i april kaldte anbefalingerne "besynderlige" og "alvorlige for Bornholm".