Vestermarie får kompensation, når præsten flytter tilbage til Nylars
Præstegården i Nylars. Foto: Allan Rieck

16. JUL 2017 • 15:32 • AF MADS WESTERMANN / TOMMY KAAS

Vestermarie får kompensation, når præsten flytter tilbage til Nylars

Siden sognepræst Ruth van Gilse i 2011 forlod præsteboligen i Nylars for at gå på pension, har sognebørnene i Nylars måttet leve med, at deres præst boede uden for sognet, nemlig i præsteboligen i Vestermarie.

Men i forbindelse med ansættelsen af en ny sognepræst til det sammenlagte Vestermarie og Nylarsker Pastorat, er der nu truffet aftale mellem menighedsrådene for Nylars og Vestermarie sogne om, at den nye præst i fremtiden skal have embedsbolig i præsteboligen på Kirkevej i Nylars.

Den aftale blev indgået i juni måned på et møde mellem de to menighedsråd med deltagelse af provst Johannes Gregers Jensen og biskoppen i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen.

– Siden det i 2008 blev vedtaget, at de to sogne skulle dele en præst, har vi i Nylars følt os forbigået, og derfor er vi rigtig glade for den nye aftale, udtaler formanden for Nylarsker Menighedsråd, Ellen Andersen, til Bornholms Tidende.

Som kompensation for at afgive præsteboligen til Nylars sogn får Vestermarie til gengæld indrettet et kirkekontor i den nuværende præstebolig, så den kommende sognepræst kan få adskilt sin privatbolig og sit kontor.

Inden der kan flytte en ny præst ind i præsteboligen i Nylars, skal der findes en afløser for den tidligere sognepræst, Lisbeth Ravn Bolin, som den 1. maj fik nyt embede og flyttede til Høve på Sjælland.